Har Nav vist for stor mistillit til folk?

Av
DEL

leserinnlegg
Etter alle fortellingene som kommer i avisene om Nav, skjønner vi at Nav ble en skuffelse. Samordning av trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor har ikke fungert etter ønsket. Denne samordningen skulle være en hjelp for folk i vanskelige situasjoner. Da kan mange ha behov for personlige samtaler, men det ble vel helst skjemaer og papir i stedet, og skole for å lære å sende søknader. Det er gått mest utover den som ikke mestrer digitale søknadsskjemaer og savner det gammeldagse kommunale arbeidskontoret.

Hva kan gjøres for å bedre denne situasjonen? Bedring er vel vanskelig å få til så lenge effektiveringstiltak og kutt er trenden? Likeså at tvil sjelden kommer tiltalte til gode, grunnet Navs binding til rådgivende leger som jo arbeider i Navs interesse får å spare penger. Den gamle trygdekasselegen var kanskje ikke så streng?

Ville det hjelpe om kommunene fikk tilbake sin del av Nav, spesielt arbeidskontoret hvor lokale bedrifter og arbeidskontoret kan samarbeide bedre enn hittil i Nav?

«Navere» er blitt sett ned på, hva kan gjøres med det? Har Nav vist for stor mistillit til folk i en vanskelig situasjon? Sikkert bra at slike ting diskuteres og at de som har hatt bruk av Nav forteller om sine erfaringer i dette systemet.
Anna Kathrine Kristiansen, Moelv

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags