Har Sel kommune råd til å bygge ny barneskole på Elvebakken?

Gamle Otta skole

Gamle Otta skole Foto:

Av
DEL

LeserinnleggEtter å ha vært på åpent møte om reguleringsplan for Otta øst, hvor det også ble informert om status for byggingen av ny barneskole 1.-7. klasse på Otta, er vi betenkte. Betenkte over reguleringsplan Otta øst, betenkte over økonomien i skoleprosjektet, og sist men ikke minst betenkte over mulighetene for næringsutvikling på Otta.

I forslaget til ny reguleringsplan for Otta øst er skoletomta i Skolegata planlagt omregulert kun til boligformål. Her er det tenkt at det kan bygges 30 leiligheter. Mens tomta på Elvebakken er planlagt omregulert kun til skoleformål.

Etter presentasjon av ny reguleringsplan fikk vi informasjon om status i skoleprosjektet. Prosjektleder fortalte at de hadde vært på ekskursjoner rundt omkring og sett på nye skoler. De ulike rommene i skolen er nå ferdig planlagt i forhold til utforming og plassering, men det gjenstår fortsatt å få utformet skolen i sin helhet.
Prosjektleder fortalte deretter om forslag til løsning av infrastruktur rundt Elvebakken med 3 meter brede busslommer langs den sterkt trafikkerte Skansen, med parallell gang- og sykkelveg innenfor. Dette vil kreve flytting av trafostasjonen som ligger på skoletomta pr. i dag. Deretter fortalte ordfører Pryhn om dialog med eierne av Otta Sag om muligheter for oppkjøp av tomteareal for å kunne lage ny vegtrase og dermed få bedre plass til infrastrukturen. På spørsmål om hva dette vil koste er det ingen som vet. Kostnader blir ikke klarlagt før anbudsfristen er ute. Men sammenligner vi med nyåpnede Johan Nygårdsgate som kostet 16 mill., så kan man jo bare forestille seg hva infrastrukturen rundt skolen vil koste. Og kostnadene for infrastrukturen er ikke medregnet i de 100 millionene det er anslått at ny barneskole 1.-7. klasse vil koste. På spørsmål om prosjektet blir gjennomført uansett hvor dyrt dette skulle bli, er svaret at det blir opp til kommunestyret å avgjøre. Det vil altså si at det er en mulighet for at totalkostnadene blir så store at kommunestyret sier nei. Og hva blir løsningen da? Redusere kostnadene på infrastrukturen på bekostning av sikkerheten til barna? Eller kan det komme forslag om å bygge skole for 5.-7. klasse på Nyhusom isteden? Til en betydelig lavere pris enn ny skole 1.-7. klasse på Elvebakken, og antakeligvis med kun små justeringer av infrastruktur. Men hva med barnehagen da vil noen spørre? Kanskje det kunne være et alternativ å legge den til gamle Otta skole? Da er det i så fall viktig at den gamle skoletomta blir regulert til flere muligheter enn bare boliger. Og da er det også viktig at Elvebakken blir regulert til flere muligheter enn bare skole. Dersom det ikke skulle bli ny skole på Elvebakken er det jo forferdelig synd om Otta nok en gang går glipp av en stor butikk eller annen næring som kunne tenke seg etablering på denne tomta, fordi de må vente på omregulering.

Behovet for å bygge ny skole for 5.-7. klasse er helt prekært. Gamle Otta skole er ikke lengre egnet til undervisning. Men det må finnes andre bedre og rimeligere løsninger enn å bygge helt ny barneskole for alle 7 trinnene bare fordi 5.-7. klasse trenger nytt bygg. Med tanke på at elevtallet går ned i årene som kommer er vi ikke sikre på at det er riktig å bruke 100–150 millioner på å bygge ny skole på Elvebakken. Vi vil heller bruke halve summen på å samle hele skolen på Nyhusom og bruke mer tid på å finne en god løsning på sentrumsbarnehagen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags