Høyre roper på staten

Av
DEL

leserinnlegg
Det finnes bare «en stat» å hente penger fra Oddvar Møllerløkken (Høyre)!

Olympiaparken har meldt behov for kapitaltilførsel på 15 millioner kroner som følge inntektsbortfall i forbindelse med koronapandemien. Oddvar Møllerløkken mener at i stedet for å be om krisepakke fra «staten», burde selskapet permittert ansatte, og latt den samme «staten» ta regningen.

Å be om krisepakke handler om fornuftig bruk av statens midler. Oddvar Møllerløkken mener åpenbart at anleggene bør stenges ned under koronakrisen, og permittere de ansatte for at kommunen skal spare penger? Uten å ta hensyn til behovet for kontinuerlig drift- og vedlikehold av anleggene, vaktmestertjenester, avtaleforpliktelser som Olympiaparken har ovenfor skoler og annen idretts- og treningsaktivitet mv. I tillegg til å stenge ned tilbud for fritidsreisende som besøker anleggene. Å bruke statens penger til permitteringer er ikke annet enn et opplegg for ytterligere forfall av anleggene og avtalebrudd og fremstår som lite fornuftig.

Det gikk litt fort i svingene etter at Norge og Lillehammer fikk tildelt OL, og markedsliberalistene på Aker Brygge fikk overta styringen av lekene. Billigste anbud/ dårligste kvalitet har medført at flere av OL-anleggene altfor tidlig fikk et stort vedlikeholdsbehov. I dag er det stipulert et etterslep på vedlikehold og fornying på nærmere 200 millioner kroner.

Fremfor å etablere et nasjonalt ansvar for etterbruken og videreutvikling av anleggene etter 1994, opprettet man i stedet et etterbruksfond. Et fond som allerede var tømt før de store vedlikeholdskostnadene dukket opp. Det er blitt et dilemma som Lillehammers befolkning sitter med i dag, og som vil vedvare om man ikke kommer fram til en annen løsning.

Det finnes bare «en stat». Enten følger man ditt opplegg og permitterer og stenger ned, eller så gjør man som Olympiaparken forsøker – gjennom å ta ansvar både for inngåtte avtaler og anleggene som sådan. Da er løsningen med kriselån best.

Jørund Hassel, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags