Høyre - vaktbikkjer for utvikling i hele Innlandet!

Faksimile av GD-forside 6.9.2019

Faksimile av GD-forside 6.9.2019 Foto:

Av
DEL

leserinnlegg«Frykter at Gudbrandsdalen kommer i bakleksa – ligger an til 14 av 57 plasser på det nye fylkestinget», står det på forsiden av GD 6.9. Nå er 14 av 57 i den nye regionen slett ikke dårlig og er god uttelling i forhold til folketall? Men man er redd det vil bli for mye fokus på Mjøs-området på bekostning av Gudbrandsdalen. Vi har ikke samme bekymringsfulle tilnærming – men det handler nok om Høyres grunnleggende holdning til hva fylkeskommunen skal drive med og hvilken rolle vi ønsker å innta som fylkespolitikere.

Høyre har alltid vært tilhenger av to forvaltningsnivåer, og mener fylkeskommunen er et kostnadskrevende forvaltningsnivå vi ikke trenger. Ressursene som brukes på fylkeskommunen kunne med fordel vært brukt til kommunene. Det er ikke flertall for dette på Stortinget, og enn så lenge som fylkeskommunen finnes, må vi være tydelige på rollen vi som fylkespolitikere vil innta.

Utvikling av Mjøs-området er like viktig for Innlandet som det har vært for Oppland. Men å sette dette opp mot fokus på utvikling av Gudbrandsdalen er og blir kunstig. Vi skal ha utvikling i hele Norge og i alle deler av regionene. Innlandet Høyres program innledes slik:
«Innlandet - rikt på kompetanse, natur, kulturarv og kultur. Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket, respekt for privat eiendomsrett, lokal selvråderett og tro på at politikken skal legge til rette for private og lokale initiativ. Høyre vil at fylkeskommunen skal jobbe på lag med kommunene. Fylkeskommunen skal ivareta sine oppgaver med respekt for lokaldemokratiet og kommunal planmyndighet».

Ressursgrunnlaget som vi i Innlandet Høyre fokuserer på, er til de grader noe vi er rike på i Gudbrandsdalen. Samtidig nytter det lite å være rike på natur- og kulturressurser hvis lokal utvikling basert på disse ressursene til stadighet stoppes eller stagges av overivrige fylkespolitikere, fylkesadministrasjon eller andre overordnede planinstanser som sitter langt unna ved en skrivepult.

I Oppland Høyre har vi i alle år hatt et velutviklet system der våre fylkespolitikere har tett kontakt med kommunepolitikerne våre. Det er svært få saker der vi i Oppland Høyre har gått på tvers av det våre kommunepolitikere ser på som viktig for sin kommune. Tvert imot har vi i en lang rekke saker vært talspersoner for at kommunens behov og ønsker skal veie tyngst og vi har stemt i tråd med det. Vi har samtidig vært vitne til at rødgrønne fylkespolitikere har aktivt motarbeidet sine egne kommunepolitikere både i lokale og regionale planprosesser. Bare for å nevne et eksempel: I arbeidet med regionalplanen for Dovrefjell som fire fylker skulle vedta, gikk det rødgrønne flertallet i to av fylkene imot sine egne ordførere i de to andre fylkene. Vi hørte argumenter som: «Vi kjenner ikke området så vi får stole på fylkesadministrasjonen». Da kan man lure på om vi overhodet trenger politikere? Hvor er respekten for lokaldemokratiet da?

Vi må forvente at alle som stiller opp i fylkespolitikken – på samme måte som alle som stiller opp på Stortinget – evner å se på helheten i det store og det små samtidig. Det er ikke vanskeligere enn å alltid ha for øye at vi har én munn, to ører og to hender – å lytte til enkeltmennesker og lokalsamfunn og å vise det i handling fremfor bare i fagre ord og lovnader. Vi lover å være vaktbikkjer for utvikling i hele Innlandet!

Hanne Alstrup Velure, 5.kandidat til fylkestinget for Innlandet Høyre, Lesja

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags