Høyres meningsløse pekelek

Av
DEL

leserinnlegg 
Innlegget fra Oddvar Møllerløkken i GD 6. april avslører nok en gang hvordan Høyre forveksler politisk virksomhet med juridiske spissfindigheter og regelrytteri. I kommunestyret skal meninger brytes og takhøyden for uenighet skal være stor, men av og til kan faktisk alle tjene på samarbeid. Opposisjonens rolle er å være kritiske og å fremholde alternative politiske løsninger, ikke å gå lengst mulig for å forsøke å stikke kjepper i hjulene til sittende ordfører og hennes koalisjon.
Dette aktualiseres og settes på spissen i disse koronatider. Jeg vil begrunne mine påstander om at Høyre ser ut til å bevisst anvende støy som taktikk med noen eksempler. Siden oppstarten i oktober har Høyre anført av Oddvar Møllerløkken, ved flere anledninger anvendt regelverkets muligheter istedenfor å ty til sunn fornuft innenfor de rammene regelverket legger til rette for. Her er noen eksempler:
Da kommunestyret skulle konstitueres fremmet Høyre forslag om forholdsvalg. Dette åpner kommuneloven for, men er det formålstjenlig? Svaret er nesten alltid nei. Faktisk tapte Høyre representasjon på å gjennomføre konstitueringen på denne måten. Blant annet mistet de flertallet i kontrollutvalget. Resultatet hadde blitt annerledes om partiet hadde vært mer innstilt på løsninger som baserer seg på samarbeid og gjensidig respekt i stedet for et narrespill som de til alt overmål selv tapte på.
I kommunestyret tidligere i vinter brukte opposisjonspartiene 45 minutter på å godkjenne en protokoll fra det siste møtet. Bakgrunnen var at Høyre mente ordfører hadde ordlagt seg uklart før en avstemning, og dermed mente de saken skulle få ny politisk behandling. Den som ønsker kan se kommunestyret fra januar i reprise. Det var nok tydelig for alle hva ordfører refererte til, og hvordan voteringen skulle gjennomføres. Høyre valgte altså likevel å ta omkamp på et lovlig fattet vedtak ved å stemme imot protokollen. En protokoll skal være en nedtegning av hva som faktisk skjedde i et møte. Det er ikke et instrument for omkamper i politiske saker en ikke har fått flertall for.
Høyres velgere bør ønske seg konstruktiv opposisjonspolitikk som gir resultater. I forrige formannskapsmøte opplevde vi nok en gang at Høyres taktikkeri endte med det stikk motsatte. Under behandlingen av tiltakspakka for næringslivet i Lillehammer stemte Høyre og Fremskrittspartiet som de eneste partiene imot en tilleggsbevilgning på 500.000 kr til næringsfondet, foreslått av Arbeiderpartiet. Dette er spekulasjon, men jeg vil anta at representantene egentlig er tilhengere av å styrke de frie midlene som etablerte næringer kan søke kommunen om. Høyre har ikke øynene festet på rett ball. De fomler rundt i regelverket og snubler når ballen skal legges i målet. Det er nesten flaut å se på.
Alle folkevalgte er avhengige av innbyggernes tillit. La oss ikke legge fram snubletråder for hverandre på ubetydeligheter. Hva som er tillatt innenfor loven er ikke ensbetydende med hva som er klokt å gjøre i enhver situasjon. Å referere til «opplyst enevelde» fordi ordføreren utsatte noen råds- og utvalgsmøter er å dra det altfor langt. Formelt er det utvalgsleder og ikke ordfører som har myndighet til å utsette møter, men dette ble altså gjort i en situasjon der det var ytterst nødvendig at alle tilgjengelige ressurser skulle anvendes til det beste for våre innbyggere, og selvsagt i full overensstemmelse med de nevnte utvalgsledere. Alle folkevalgte ønsker det beste for Lillehammers innbyggere. La oss fokusere på det fremover.

Mads Furu, Lillehammer, gruppeleder for Arbeiderpartiet, Lillehammer

Det er farlig om koalisjonen knebler kritikk

Tid for møter?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken