Hva vil Ap og Høyre tillate at hytteeierne får gjerde inn?

Hvor mye av tomta skal  hytteeiere få lov til å gjerde inn i Nord-Fron? (Illustrasjonsfoto)

Hvor mye av tomta skal hytteeiere få lov til å gjerde inn i Nord-Fron? (Illustrasjonsfoto) Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

I Nord-Fron kommune er det lagt fram et forslag om å tillate at det kan gjerdes inn inntil 600 kvadratmeter omkring fritidseiendommer i fjellet. Dette er en dobling i forhold til dagens regler, som tillater 300 kvadratmeter.


Nåværende regelverk ble vedtatt av kommunestyret i 2013, etter en grundig prosess der både landbruksnæringa og hytteeiere var involvert. Regelen om 300 kvadratmeter er et kompromiss, der det både er tatt hensyn til beitebruk og behov for å beskytte hytter. Nåværende regelverk har vist seg fungere godt. Etter at gjerdereglene ble endret i 2013 har man sett en markant nedgang i ulovlig gjerding, og det har i større grad vært forståelse for regelverket.


Forslaget om en grense på 600 kvadratmeter har nå vært ute på høring. Mange er opptatt av denne saken. Framfor valget i september er det derfor viktig at de politiske partiene avklarer sitt syn på saken, slik at velgerne vet de ulike parti sine standpunkt.


Senterpartiet vil ikke at en enda større del av fjellområda skal gjerdes inn. Dette går klart fram av Senterpartiet sitt valgprogram.


I valgprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet i Nord-Fron er det ikke sagt noe om dette viktige spørsmålet.

Derfor er det nødvendig å spørre Arbeiderpartiet og Høyre om de går inn for å utvide grensen til 600 kvadratmeter?


Høringsfristen er over og saken er godt opplyst. Det er derfor ingen grunn til at de politiske partiene ikke gjør sine standpunkt kjent for velgerne før valget. Spørsmålet er med dette stilt.

Linda Myromslien, 2.kandidat Nord-Fron Sp


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags