Hvem er det som selger arvesølvet?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I GD 19.oktober skriver Erik S. Winther om at nå selger vi på nytt vårt eierskap til rein kraft. Han skriver imidlertid ikke hvem som selger denne krafta. Han skylder på at konsesjonslovene ikke setter begrensning på hvem man kan selge til. De som selger er arbeiderparti- og senterparti-styrte kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen har ikke en eneste kilowattime å selge.

Så lenge det var vannkraft, ga konsesjonslovene fra 1909 og 1917 begrensning på at det bare kunne være norske eiere. I Oppland har det i stor grad vært kommunene og fylkeskommunen som skulle ha tatt vare på vannkrafta i vårt område. Helt fra 1950 årene har de imidlertid latt Oslo, Akershus og Hedmark få bygge ut de store vannkraftverkene og ta med seg krafta.

Etterhvert fikk fylkeskommunen i samarbeide med enkelte kommuner tatt hånd om kraftutbyggingen i Oppland Energi, men i år 2000 solgte de 50% til Oslo kommune. Flere kommuner, bl.a. Sør-Fron kommune, gjorde det samme. Det førte til at Oppland Energi ble tatt med til Oslo. Dette viser at kommunene i Oppland har vært de fremste til å selge vannkrafta si. Unntaket er Eidefoss og deres fem eierkommuner. De har sørget for å ivareta sitt arvesølv i form av rein vannkraft.

Nå er det ikke lenger vannkraft, men vindkraft som det skal tas vare på. Austri Vind som eies av Eidsiva Energi (nå Hafslund E-CO) og Gudbrandsdal Energi har fått konsesjon på å bygge to vindkraftparker. Raskiftet med 370 GWh i Trysil og Åmot og Kjølberget i Våler med 196 GWh i produksjon. I Gudbrandsdal Energi manet jeg sterkt til at disse utbyggingene måtte sikres med størst mulig eierskap. I begge disse vindkraftprosjektene er imidlertid 60% solgt til Munchen i Tyskland, og bare 20% er beholdt hos hver av Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi. Dette har blitt mulig da konsesjon til å bygge ut vindkraft ikke er begrenset til bare norske eiere. Men de kommunale eiere i vårt område som tidligere solgte vannkraft til norske eiere selger nå vindkraft til Tyskland.

Winther hevder at regjeringen sier det er flott at Europa vil komme hit og eie noe av våre verdier. Det er å snu det på hodet. Det er de arbeiderparti- og senterparti-styrte kommunene i vår region som nå hilser tyske eiere til vår vindkraft slik de har latt vannkraften bli solgt til Oslo kommune.

Kommunene har søkt og regjeringen har gitt de ønskede konsesjoner til å bygge ut vindkraftprosjektene. Det er derfor uforståelig at Winther er så imot dette da det er kommuner han er engasjert i som ønsker og nyter godt av konsesjonene. At de velger å selge den reine krafta til utlandet, er kommunenes valg og det er kommunene som synes det er flott at Europa vil komme hit å eie noe av våre verdier og skape industrieventyr med deres investeringer. Vi i innlandet, inklusive Winther, burde takke regjeringen for alle konsesjonene de har gitt oss, og heller harselere over kommunene som ikke evner å ta vare på dem.

Gunner Myhren, Lillehammer

Så selger vi Norge ... igjen

Artikkeltags