Hvorfor vri på vedtak som er gjort?

Av
DEL

leserinnlegg
Jørgen Hurum stemte for den modellen som ligger der nå i styremøtet 3. februar i år. Jeg var til stede. Styret gjorde et enstemmig vedtak: "Styret er tilfreds med at vi nå har nådd en ny milepel i arbeidet på vei mot framtidig målbilde for spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Rapporten som ligger til behandling i Helse Sør-Øst RHF, gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Styret understreker viktighet av at tidsplanen holdes."

Men når man vrir og vrenger på vedtaket så det ikke er gjenkjenbart (også Hurum gjør det), så finner man til slutt et svar som kan brukes for å gå ut av styret. Når folk skriver at det skal bygges to store akuttsykehus, så vrir man også på vedtaket. Det er vedtatt at det skal være ett hovedsykehus.

Hva gjør man for å få Helse sørøst til å så tvil om vedtaket? De bruker en debatt-teknikk som jeg ikke har opplevd før. GDs leder bruker også den. De skriver: "Nyvalgt styreleder Toril B. Ressem og nestleder Torbjørn Almlid har logisk nok avstått fra å promotere løsningen med et hovedsykehus i Moelv." "Helse Sør-Øst har da også lagt vekt på å utrede alle samfunnsmessige virkninger av et nytt sykehus i Moelv. En slik utredning vil neppe være i favør Moelv."

Når da Helse sørøst da uttaler at de ikke har bestemt at det blir hovedsykehus i Moelv, så kommer motstanderne av hovedsykehus løpende og skriker: Hør! Hør! Problemet er at de bruker stedsvalget Moelv i stedet for Mjøsbrua. Hadde de skrevet at hovedsykehuset skulle være ved Mjøsbrua, at de skulle utrede hvilken side av Mjøsbrua sykehuset skulle ligge, så hadde ingen fra Helse sørøst protestert. Da hadde ikke motstanderne av hovedsykehuset fått noe å rope hurra for.

Og jeg som trodde jeg skulle holde kjeft om sykehusdebatten nå når samfunnet har så mye annet å tenke på. Neste gang man skal så tvil om hva som er vedtatt, håper jeg man skriver ordrett hva som er vedtatt.

Ottar Korsnes, Moelv

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags