Ikke la fortettingen fortrenge barnefamilier ut av sentrale strøk

Av
DEL

Leserinnlegg
Lekeplassen ved Hammerseng har vært en åpen lekeplass i over 40 år. Det ønsker vi den fortsatt skal være.

Hammerseng Terrasse har plutselig begynt å kalle lekeplassen for «hage». Det er en betegnelse på området ingen av oss har hørt før, men det er vel ikke tilfeldig at det kommer nå.

Hammerseng 1 Borettslag og Hammerseng Terrasse borettslag har hatt så vidt vi vet en uskrevet avtale i alle disse årene om at Hammerseng 1 Borettslag har klippet plen og drevet med annet forefallende vedlikehold på den nedre del, ca. halvparten som ligger nærmest Hammerseng 1. Dette helt uten kostnader for Hammerseng Terrasse.

Redskap og maskiner har Hammerseng 1 borettslag også holdt selv. Dette hadde selvfølgelig ikke blitt gjort dersom det var et annet borettslag sin «hage».

Dette har i alle år vært et område der barna har kunne utfolde seg fritt med alt fra ski, kjelker og akebrett. Her er det sandkasse, husker, sklier og barna kan spille fotball, sykle og leke med drager. Lekeplassen er et turmål for barnehager.

Området ligger svært godt skjermet mot trafikk, og det har alltid føltes trygt når barna har vært der.

Ingen av de nevnte alternativene kan på noen som helst måte sammenlignes med dagens lekeplass verken i størrelse, beskaffenhet eller beliggenhet.

Det vises til ball-løkka på 640m2 litt lenger sør i Gamleveien som delvis kan brukes til ballspill der den er noenlunde flat, noe den ikke er øverst. Det ser ikke ut som at den er mye brukt.
Området nedenfor Hammerseng 1 på ca. et mål er rett imot en meget trafikkert Hammersengvei og det trafikkfarlige krysset mot Smestadvegen. Området er et villnis som krever mye før det kan kalles en lekeplass.

Å erstatte dagens lekeplass på ca. 3 mål med en liten flekk på 0,4 mål er ikke akkurat noen erstatning for den som er i dag.

Atkomst til denne blokka blir etter vårt syn alt annet enn bra. Til tider står det parkert fullt opp med biler, både på kanten ut mot Hammerseng 1 og mot garasjeportene til Hammerseng Terrasse. Dette skaper et veldig uoversiktlig trafikkbilde, og med kanskje flere parkerte biler samt økt gjennomgangstrafikk blir det enda verre. Hva med trafikken i anleggsperioden?

Vi ber Hammerseng Terrasse vise til et sted det har blitt nevnt at tapt utsikt er hovedargumentet mot utbygging. Det er kun utsikten fra Gamlevegen, som er en del av Pilgrimsleden, vi har påpekt at blir vesentlig forringet. Vi i Hammerseng 1 borettslag mister ingen utsikt overhodet.

Skal vi la faktabasert fremstilling være styrende for denne diskusjonen og ikke spekulasjoner?

Å karakterisere en votering, som viser det virkelige og reelle flertall som «en større skandale», tror jeg alle ser urimeligheten i dersom de vil.

Vi oppfordrer kommunestyret til å ta hensyn til barns oppvekstvilkår framfor kortsiktig profitt hos utbyggere.
Ikke la fortettingen fortrenge barnefamilier ut av sentrale strøk her på Lillehammer. La det være attraktivt å bo her også for dem. La det være mulighet for barna å leke ute uten at de må puttes inn i en bil og kjøres hit og dit.

Håper fornuften seirer til slutt.

Ola Herseth, Jonny Myhrum, Vegard Ellingsberg, styret i Hammerseng 1 borettslag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags