Inkluderende boligpolitikk

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lillehammer Arbeiderparti mener at alle som vil skal kunne eie sin egen bolig. Alle skal ha like muligheter til å bo og leve sine liv i attraktive områder, bynært eller utenfor bykjerne, med tilgang til de samme gode fellesfasiliteter, uansett bakgrunn, alder, helse og økonomi.

Trygge byrom og møteplasser som gir mulighet for aktivitet og sosialt fellesskap er viktig for alle. Det skal være gode planløsninger som tar hensyn til beboernes ulike behov.

Kommunen skal ha fokus på aktiv bruk av startlån og bostøtte, praktisk bistand til kjøp av bolig med startlån og hjelp til å bo også etter innflytting.

Vi vil jobbe aktivt for at alle reguleringsplaner og større byggeprosjekter bør ha en variert sammensetning av boligtyper og størrelser, og det bør sikres boliger i flere prisklasser. Videre må Lillehammer Kommunale Boligstiftelse aktiveres ytterligere og se på ulike boalternativer. Det er viktig at alle parter inkluderes i planlegging og tilrettelegging slik at det faktiske behovet for boliger er reelt i et langt perspektiv. Lillehammer skal være en god by å bo i - hele livet.

Det bør etableres et «Leie til Eie»-tilbud, en forpliktene modell hvor kommunen sikrer realisering av boenheter og hvor leietaker gradvis tar over som eier. Et annet tiltak vi mener bør vurderes er «Innsats for leie» – etter modell fra blant annet Danmark vil vi at det forsøkes et tilbud med lavere leietilbud hvor leietaker utfører enkle drifts og vedlikeholdsoppgaver.

Det er svært viktig å følge opp byplan og arealplan og få etablert tilbud med ulike alternative bygge og boformer, og ta i bruk modellen «Connected Living», forståelsen av gode fellesskap i moderne bysamfunn, for alle generasjoner, med offentlig og privat samarbeid. Mini- og Microhus, mindre og økonomiske boenheter kan være tiltak.

En inkluderende og sosial boligpolitikk som fører til at alle, i sine hjem og ut fra sine hjem, kan oppleve trygge og forutsigbare forhold. Dette er en viktig del av fundamentet i det samfunnet vi i Arbeiderpartiet vil ha - hvor frihet, rettferdighet og fellesskap er det grunnleggende.

Attraktive boliger betyr også at det skal være et sted for lek, aktivitet og opplevelse. Det kan kreves opprustning av eksisterende leke – og uteoppholdsarealer ved utbyggingsprosjekter gjennom utbyggingsavtaler.

Lillehammer Arbeiderparti vil arbeide videre og sterkere for en inkluderende boligpolitikk med fokus på hele kommunen. Dette er viktig for oss alle som allerede er innbyggere, men også for å motivere tilflytting til byen. Spesielt for unge mennesker og familier som vil bidra til Lillehammers videre utvikling.

Hege Bræin Furuli, Lillehammer Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags