Innfrir posisjonen i Lillehammer målene de har satt?

Hvorvidt er målene for posisjonen i Lillehammer kommune innfridd, spør innsenderen?

Hvorvidt er målene for posisjonen i Lillehammer kommune innfridd, spør innsenderen? Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Partiene i posisjon i Lillehammer synes å ha mer enn nok med å kritisere dem som kritiserer makta. Men snart ett år er gått siden kommunevalget og i stedet for å hamre løs på tastaturene er det interessant å dvele over hva man har fått til. For det skal vel bare mangle at partier som styrer med rent flertall gjennomfører det de lover? Det nytter i alle fall lite å skylde på at opposisjonen har stukket kjepper i hjulene.

Lovnadene fra posisjonen ble gitt i «Politisk plattform for Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstre Parti, Venstre og Kristelig Folkeparti i perioden 2019-2023, Lillehammer kommunestyre». Hva er så inntrykket så langt?
Mitt inntrykk er at flere av målene er på vei til å bli innfridd. Og skulle det egentlig ikke bare mangle? Med et politisk flertall i ryggen og mål man var enige om på forhånd? Dessuten inneholder plattformen en rekke «selvfølgeligheter» som et hvert politisk flertall vil målbære og/eller kunne innfri.

Men selvfølgeligheter må ikke overskygge den faktiske situasjon som Lillehammer-befolkningen står framfor. Det er mye ugjort i forhold til lovnadene som er gitt.
Hvor er det «…balanserte driftsbudsjettet og låneopptak som sikrer bærekraft»? På 9 måneder har økonomien godt fra vondt til verre. Det er ingen utsikter til bedring. Behov for ytterligere kutt, slik kommunedirektøren påpeker, forteller i klartekst hvordan det politiske flertallet forholder seg til den daglige driften. Lovpålagte oppgaver innen barn, skole, helse og omsorg er underbudsjetterte. Innspillene fra hovedverneombudene ser ikke ut til å være vektlagt i den politiske prosessen. For ikke å snakke om «…de 10 millionene til styrking hjemmetjenesten». Det snakkes nå i stedet om at kommunen må kutte 120 millioner i driftsutgifter. Og «…nulltoleransen for å leie inn arbeidskraft»? Bruken av innleid arbeidskraft har riktignok gått ned, men det brukes fortsatt millioner, på tross av at dette har vært noe AP vil til livs i mange år. Har noen av de ansatte sett noe til «…tillitsreformen i helsesektoren»?

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet har ved flere anledninger reagert på manglende involvering og drøfting innenfor sektorene Helse og velferd og kommunen har ikke gjennomført brukerundersøkelse blant eldre på sykehjem siden 2015. Om «…bekjempelse av fattigdommen» er noe gjort ved å holde barnetrygden utenfor beregning sosialhjelp og antall opplevelseskort for lavinntektsfamilier. Men er ikke dette for «små plukk» å regne? Fattigdommen har økt gjennomgående i Lillehammer siden 2000. Når det gjelder «…fellesgodefinansiering av idrettsarrangement» har kommunen fortsatt å påta seg det økonomiske ansvaret for WC. På tross av at ordføreren har uttalt at det «…ikke er en kommunal oppgave å arrangere WC».

Daværende leder for Lillehammer AP, Mads Furu, lovet byens befolkning»… en korrigert kurs og store endringer etter valget». Det var kanskje umulig å ikke love «bot og bedring»? Partiet fikk halvert antallet representanter til kommunestyret grunnet et av ett av sine dårligste valgresultater etter krigen. Men i stedet for å «delje løs» på de som kritiserer, er tiden kanskje moden for litt selvransakelse? Hvorfor så mange løftebrudd allerede? Det er ikke forbudt å bryte løfter i Norge. Likevel viste valgresultat i høst at velgerne i Lillehammer har en klar forventning om at politikerne holder ord. Dessverre spår jeg at velgerne i stedet kan vente seg flere overraskelser og mer kamelsluking i tiden som kommer.

Ulf Holberg, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags