Skal vi snu utviklingen må vi også ture, og tåle endring

SP-ANSVAR: Aud Hove (t.h.) og Kjersti Bjørnstad representerer et Senterparti som er hovedansvarlig for en politikk som fører til sentralisering, også i Innlandet, skriver Olemic Thommessen.

SP-ANSVAR: Aud Hove (t.h.) og Kjersti Bjørnstad representerer et Senterparti som er hovedansvarlig for en politikk som fører til sentralisering, også i Innlandet, skriver Olemic Thommessen. Foto:

Av
DEL

DEBATT
Høyre fører en politikk som tar hele landet i bruk. Senterpartiet sier det samme, og kritiserer Høyre og regjeringen for å sentralisere. Min påstand er at det er Sp sin politikk som fører til sentralisering. Dagens kommunestruktur er den viktigste årsaken til det.

I Innlandet har Sp sittet med, eller nær, makten i alle år. Hovedmelodien er, og har vært, massiv motstand mot endringer. Partiet har i stor grad lykkes i dette, eksempelvis kan de skilte med at Oppland ikke fikk til en eneste kommunesammenslåing i forbindelse med kommunereformen. Vi gratulerer!

Den tydelige trenden i Innlandet utenom Mjøsområdet, er befolkningsnedgang, lavt utdanningsnivå og økende gjennomsnittsalder i befolkningen. Følelsen av tilbakegang og frustrasjonen i befolkningen er forståelig. Her har Sp funnet et marked for populistisk politikk som gir vind i seilene. Spørsmålet er bare hva som er Sp sitt alternativ, hvilket ansvar de selv må ta for utviklingen etter å ha vært i posisjon i mange kommuner og i fylkesting, og hva som skal til for å snu trendene.

Hovedproblemet i Innlandet handler ikke om svak næringsutvikling. Inntjeningen er god, skattleggingen moderat og sysselsettingen svært god.

Det hjelper heller ikke å skylde på de strukturelle endringene som har skjedd innenfor eksempelvis post, politi eller skattevesen. Den digitale hverdagen er her, den gir store muligheter for mer effektiv bruk av skattepengene og bedre tjenester for befolkningen. Uansett hvor mange ganger Sp roper «sentralisering» kommer denne utviklingen ikke til å bli reversert, heller ikke med rødgrønn regjering.

Skal flyttestrømmen snus må unge voksne familier velge å flytte hit. Hovedsaken for dem vil være interessante jobber og karrieremuligheter samt gode offentlige tilbud innenfor skole, barnehage, helse, og kultur.

Regjeringen legger på mange måter mye til rette. Utflytting av statlige arbeidsplasser, storstilt satsing på samferdsel og generelt gode rammer for næringslivet er eksempler på det. Men dette vil ikke være nok til å endre den urbaniseringstrenden så godt som hele verden opplever i dag. Skal den snus må også lokalsamfunnene ta ansvar for egen satsing.

Innlandet trenger nye kreative lokalpolitikere som sammen med næringsliv og frivilligheten makter å forene krefter og stake ut ny kurs. Kommune og fylkestingsvalget er derfor svært viktig.

Høyres utgangspunkt er at vi må få på plass gode demninger mot flyttestrømmen. Hovedgrepet er å samle krefter og skape nye større kommuner med større fagmiljøer og sterkere økonomisk rygg.

Større kommuner samlet om regionale sentra som eksempelvis Fagernes, Otta, Vinstra og Tynset kan bedre bygge gode fagmiljøer og vil få større økonomisk handlingsevne til lokale satsinger. Sterkere kommunesentra vil også gi lokal vekst i private virksomheter og temmelig sikkert en styrking innenfor kultur og idrett.

Også når det gjelder tildeling av nye offentlige oppgaver ville vi stå bedre rustet. Eksempelvis mener jeg at vi kunne ha lagt ut flere oppgaver knyttet til lokal forvaltning av utmarksområder, eller kommunal drift av videregående skoler. Jeg er temmelig sikker på at vi ville få mer fleksible løsninger og bedre tilbud i distriktene dersom kommunene kunne ta ansvaret for hele skoleløpet. Med dagens kommunestruktur er dette umulig.

Kort sagt: Vi må selv ta ansvar for utviklingen av Innlandet. Mange tiårs utvikling, under skiftende regjeringer, har lært oss at det ikke nytter bare å peke på staten og manisk rope «sentralisering».

Skal vi snu utviklingen må vi også ture, og tåle endring. Høyre har en alternativ kurs til den politikken som har vært ført i mange tiår, og jeg er stolt over mange gode kandidater til kommune og fylkestingsvalget som jeg er sikker på ville bidra til ny vind i seilene.

Olemic Thommessen

Stortingsrepr. (H), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags