Kamp mot fattigdom i barnefamilier

Av
DEL

leserinnlegg
Torsdag 8. august kom ferske tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som viser at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier øker i 264 i kommuner. Når barna møtes etter skoleferien, er det noen som ikke kan fortelle om spennende ferieturer eller andre opplevelser. Det bør vi som voksne føle et ansvar for. Vi må omfordele gjennom skatter og rette tiltak mot de barna som er rammet.

For Lillehammer SV har en av de viktigste sakene i denne kommunestyreperioden vært at barnetrygden skal holdes utenfor når en beregner sosialhjelp. Nå vil vi øke antall opplevelseskort i kommunen slik at flere barn fra lavinntektsfamilier kan delta i kultur og fritidstilbud.

Tallene fra Bufdir viser en andel på 8.9% barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Lillehammer (2017), mot 10.7% for hele landet. Det er bra at tallet er under landsgjennomsnittet. Samtidig må kommunen bidra med det den kan, både for å få tallet lavest mulig og for å ta vare på barna i de familiene det gjelder.

Barn er uten innflytelse over familiens økonomi. Men de føler konsekvensene på kroppen. De kan ta med seg virkningene av å ha vokst opp i en familie med dårlig råd videre i livet. Det kan gjøre noe med deg når du merker at du skiller deg ut fra andre på samme alder, fordi du ikke kan ha de samme klærne eller delta på de samme aktivitetene. Å bekjempe lavinntekt i barnefamilier handler både om rettferdighet og om å satse på framtiden, å forebygge sosiale problemer.

Mange er bekymret for at aktiviteter for barn og unge er for dyre. Avgifter og utgifter til utstyr kan for eksempel gjøre at noen barn er forhindret fra å delta i idrett. Det er verken rettferdig eller bra i et folkehelseperspektiv. Derfor er det viktig at Lillehammer har BUA, med muligheter for å låne utstyr. Lillehammer SV vil øke antall opplevelseskort i regi av kommunen, slik at flere barn og unge fra lavinntektsfamilier kan benytte seg av kultur- og aktivitetstilbudene i Lillehammer.

Årsakene til lavinntekt og fattigdom er sammensatte, men strukturelle forhold har stor betydning. Det at noen yrker, ikke minst kvinnedominerte, er lavlønte, kan ikke hver enkelt person gjøre noe med. Heller ikke at de som har mest å rutte med får størst skattelette. Derfor vil SV omfordele gjennom skattesystemet. På kommunenivå er ett viktig tiltak å holde barnetrygden utenfor ved beregningen av økonomisk sosialhjelp. Det er en viktig sak for Lillehammer SV som ble vedtatt i inneværende kommunestyreperiode, og som vi vil videreføre i neste periode.

Kommunen kan prioritere tiltak mot lavinntekt i barnefamilier som for eksempel opplevelseskort og å holde barnetrygden utenfor økonomisk sosialhjelp. Lillehammer SV vil prioritere kamp mot fattigdom i barnefamilier.

Kaia B. Paulsen, Leder og listekandidat, Lillehammer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags