Kaster MDG sten i et glasshus?

Av
DEL

leserinnlegg
Det gjelder den nå så mye omtalte gang- og sykkelveien i Storgata. Senterpartiet, ved Hilde Jorunn Hoven, hevder at «.. den norske staten må produsere og eksportere 104. 000 ekstra fat olje for å finansiere "klimatiltaket" i Storgata.» MDG påstår det stikk motsatte. Kari Svingheim skriver i GD.no 11. november: " ... denne utbyggingen sparer Norge for minst 416. 666 fat med olje ... gang- og sykkelveien er et godt klimatiltak og et godt folkehelsetiltak".

Det er en ganske stor avstand mellom disse standpunktene, for å si det forsiktig. En miljøversting eller et klimavennlig tiltak? MDG baserer sine regnestykker på en rapport fra Helsedirektoratet datert september 2018, som konkluderer med at « ... den samfunnsøkonomiske nytten av gang- og sykkelveinettet trolig er minst 4–5 ganger større enn kostnaden knyttet til utbygging.»

MDG har altså tatt utgangspunkt i Hoven sitt regnestykket (104.000 ekstra fat) og trukket fra 5 ganger, som dermed gir en innsparing på ovennevnte 416. 666 fat olje. Hvis jeg har forstått det riktig. Ved første øyekast ser det ut til at Svingheim har fått inn et politisk svingslag på sin "motstander". Det er nesten så jeg ser for meg at Hoven må ta "telling", for å bruke en metafor fra boksesporten. Men vent nå litt. Hva sier egentlig rapporten til Helsedirektoratet? Undre meg på om det ikke er en idé å sjekke selv?

På side 11 finner vi omtalen av "økt sykling og gåing som transport". Det er riktig som Svingheim påstår. I rapporten vises det til at gang- og sykkelvei gir både en miljøgevinst og en helsegevinst på 4–5 ganger innsatsen. Men: slik jeg leser teksten snakkes det her om en utbygging av sykkelveinettet i en skala som ikke er sammenlignbar med tilfellet i Storgata. Det nevnes eksempelvis "sykkelstamveier", "sykkelsuperveier" og enda mer til. Det er derfor tvil om Svingheim har dekning for sitt miljøregnestykke basert på disse tallene alene.

MDG anklager Senterpartiet for ikke å ta med de andre sidene ved saken (les: kun kostnadene og ikke miljøgevinstene). Spørsmålet er imidlertid om ikke MDG allikevel kaster sten i et glasshus?

Ulf Holberg, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags