Kirkevalget – mitt valg!

Høsten valg er også kirkevalg.


[vis]Kirkearkitektur

Høsten valg er også kirkevalg. [vis] Kirkearkitektur Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Den norske kirke er en folkekirke. Den ble innført av øvrigheten, men tenk hvilke konsekvenser den har hatt for vår samfunnsutvikling – blant annet avvikling av blodhevn, trygging av ekteskapet og barns rettighet og enkeltmenneskets verdi.

Kirken styres av mennesker, om det er prester eller vanlige medlemmer. Ved kirkevalget kan du være med å påvirke hvem og hvordan kirken skal utvikles.

Kirkevalget har i Hamar Bispedømme tre lister. Bønnelista er en av dem. Vi jobber for å styrke formidling av Bibelens budskap og tankeverden så den kristne troen kan vokse hos hver enkelt.

Samfunnet er i kontinuerlig endring. Det er ikke kristendommen. Den defineres i Bibelen. Vi kan ikke endre kristendommen fordi samfunnet endres. Vi kan endre formidlingsform, men ikke budskap. Vi kan endre hvordan vi behandler mennesker, men ikke hva som er rett og galt.


Kirken skal fortsette å påvirke samfunnet. Dens oppdrag i misjonsbefalingen er å:
1. Døpe – En tradisjon vi ønsker å ta vare på.
2. Lære – Hva gjør vi for å erstatte den kunnskapsformidling som skjedde i skolen?
3. Holde (leve med Jesus som bestevenn) – Hjelp til å forstå hva det betyr i hverdagen.


Hans Nielsen Hauge brukte troen til å hjelpe mennesker. Han reduserte fattigdom ved å starte bedrifter. Han trosset myndighetene og reiste Norge rundt og bidro til at den norske bondestanden fikk tro på seg selv og fikk mot til å tale mot urett. Hans kristne menneskesyn åpnet for demokratisering av Norge. Han fremmet kvinnenes sak. Han bygget samfunn og enkeltmennesker fremfor egen rikdom og ære.


Bønnelista vil styrke lokalmenigheten. Lokalt vet vi best hva vi kan gjøre for å nå misjonsbefalingen. Bønnelista vil ha ledere som kan jobbe med og gjennom frivillige. Gjennom dette får vi et mangfold av aktiviteter i kirkens regi. Engasjement utfordrer den enkelte til å lære og til å heie våre medmennesker frem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags