Handel i Lillehammer ruster seg til omkamp om E6-jordvern

Av