Hvorfor lager ikke politikerne bråk om Eidsiva-fusjonen?

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD