Oppland Bondelag pådrar seg et betydelig problem dersom ledelsen ikke evner å henge med i det politiske trykket både Ap og Sp nå mobiliserer mot Regjeringens jordbrukspolitikk.

For hva slags forlik er det Bondelaget frykter skal ryke? Har ikke bøndene selv fått med seg hvordan Ap og Sp kjører tospann i å korrigere kursen i dagens jordbrukspolitikk?

Hallvard Grotli

Det er ikke først og fremst det politiske forliket som er under press. Framover vil vi kunne se at samholdet innad i Bondelaget settes mer på prøve enn på svært lang tid. Mange i Bondelaget vil applaudere. Og spesielt mange i Oppland og Hedmark bør gjøre det.

Samtidig er det ingen tvil om at stadig flere bønder med stordrift i blikket nikker stilltiende til Regjeringen, til Frp-statsråd Jon Georg Dale og hans håndgagne mann i departementet, toppbyråkraten Leif Forsell.

Flertallet i Stortinget har varslet behov for endringer i politikken. Nå kommer konkretiseringen. Småbrukarlaget vil applaudere. I den grad Bondelaget ikke gjør det, vil flere medlemmer i Bondelaget etter hvert bli undrende til egen organisasjons kurs.

Les også

Årets jordbruksoppgjør har konturer av en regjeringskrise i seg

Derfor gjør årsmøtet i Oppland Bondelag klokt i å studere signalene fra både Aps fylkesårsmøter og fra Sp, senest formidlet i Nationen tirsdag. Nå skal samfunnsoppdrag, inntekter, selvforsyning og matvaresikkerhet gis fornyet innhold.