5000 fakler i frustrasjon, sinne og forakt mot brutte løfter

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD