Knapt noe går fort når veg og bane planlegges ...

Stortinget og Regjeringen har hatt høye ambisjoner om redusert planleggingstid for store samferdselsprosjekter. Iflølge Riksrevisjonen er det knapt framgang å spore. Når mye tar tid i Ringebu, er det fordi tidligere samferdsesminister Ketil Solvik-Olsen har tillatt det.

Stortinget og Regjeringen har hatt høye ambisjoner om redusert planleggingstid for store samferdselsprosjekter. Iflølge Riksrevisjonen er det knapt framgang å spore. Når mye tar tid i Ringebu, er det fordi tidligere samferdsesminister Ketil Solvik-Olsen har tillatt det.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

kommentarDer mye går galt, kommer debatten om skyld og ansvar. Mange har pekt på Ringebu, og på hvordan kommunens ønsker og vedtak satte fullføringen av E6 mellom Ringebu og Otta i fare.

Riksrevisjonen har gått løs på sendrektigheten i planleggingen av store samferdselsprosjekter. Forsinkelsen i prosjektet E6 Elstad – Frya i Ringebu skyldes at kommunen ville ha en annen trasè enn den vedtatte. Ansvaret for at det ble som det ble, ligger likevel vel så mye på Regjeringen, som har hatt flere muligheter til å skjære igjennom.

Riksrevisjonen gir kritikerne rett. En altfor lang planleggingsfase ble lengre da kommunen først ba om å få utredet en ekstra trase. Den ble enda lengre da kommunestyret vedtok å ta en vedtatt kommuneplan opp til ny behandling.

11 år etter at kommunedelplanarbeidet for ny E6 utenom kommunesenteret i Ringebu startet opp, er reguleringsplanen fortsatt ikke spikret. Mye er derfor fortsatt i det uvisse. Vegstubben blir den siste av fire etapper, hvorav bare to er ferdige og tatt i bruk.

Den andre av to gjenstående etapper ligger i Sel. Også denne strekningen kommer flere år senere enn forutsatt, uten at noen kan peke på kommunen.

For selv om Riksrevisjonen peker på kommunal saksbehanding som en årsak til at ting tar tid, er det ikke lokalpolitikernes ansvar at mye har gått galt. For det som skjer, det skjer med Regjeringens velsignelse. Det Ringebu har gjort, kunne de gjøre fordi politisk ledelse i Samferdselsdepartementet lot dem gjøre det.

Den samme ledelsen trosset råd og anbefalinger fra statens mange involverte instanser. I ettertid omtaler NVE det hele som en prosess som har bidratt til å undergrave plan- og bygningsloven som planleggingsverktøy.

Fylkesmannen i Oppland har uttalt at prosessen ikke har vært i tråd med målsettingen om effektive planprosesser. Ansvaret for at det ble som det ble, må plassereres hos statsråden som gjorde det mulig.

Tilfellet Ringebu er ikke enestående, dessverre. Stortingets ambisjoner om høyere tempo i planleggingen er omtrent like gamle som E6-debatten i Ringebu. Riksrevisjonens undersøkelser av hva som går galt, viser at det knapt nok er framgang å spore.

Det snakkes heller ikke lenger særlig høyt om disse ambisjonene. Målet om halvert eller redusert planleggingstid har blitt tonet ned i Regjeringens egne dokumenter. Regjeringen har kanskje gitt opp?

Interessant er det også at regjeringspartienes tidlige varsel om økt bruk av statlig regulering av nasjonale infrastrukturprosjekter, heller ikke har blitt særlig mer enn prat. Også dette er relevant i en debatt om hvem som skal bære ansvaret for at bilister i midtdalen i mange år skal betale bompenger for vegstrekninger som ikke er påbegynt.

Riksrevisjonen mener statlig regulering kunne gitt planene i Ringebu tilstrekkelig framdrift til at prosjektet kunne fått plass høyere på prioriteringslistene i Nasjonal transportplan. Vegdirektoratet ønsket dette. Samferdselsdepartementet også, om enn på litt andre premisser.

Det ble moderniseringsdepartementet (!) som satte foten ned. Ikke av hensyn til lokalt sjølstyre, men på grunn av statlige interessemotsetninger …

Så vet vi at vi fortsatt ikke er i nærheten av å være ved vegs ende i Ringebu. Avgått samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen beordret kostnadskutt. Det betyr ikke bare usikkerhet om elementer ved en viktig veg, men også at overordnet myndighet har lagt inn nok en tidkrevende runde i planleggingen.

For noen passer det kanskje godt at dette drar ut i tid, fordi utsettelse av ett prosjekt gir muligheter for å flytte et annet opp på lista ...

Jostein Hernæs

Kommentator i GD

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags