Regjeringen vil gjøre oss både friskere og klokere med frisk luft

Handling: Regjeringen har laget en handlingsplan for friluftslivet. Store ord og små penger skaper margnale aktivitetsendringer.

Handling: Regjeringen har laget en handlingsplan for friluftslivet. Store ord og små penger skaper margnale aktivitetsendringer.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

kommentar 

Regjeringen ønsker å bidra til at enda flere utøver friluftsliv, og får oppleve friluftsliv. Stortingsmeldingen fra i fjor er omsatt til handlingsplan. Alle departementer har bidratt, og trykksaken ble til 54 sider med flotte bilder og gode hensikter. Regjeringen vil at vi skal bli et friskere folk, og at det tilrettelagte friluftslivet også skal gjøre oss klokere, mer miljøvennlige og villige til å ta vare på naturen ...

Jostein Hernæs

Kommentator i GD

Treffer så Regjeringen? Tja. Som mye annet fra Akersgata, handler det nok også denne gangen mest om folk som bor trangt og tett. Vi som bor i skogkanten og opplever at dørstokken til tider er en slitsom hindring, forstår at en langt høyere fortauskant må være bortimot uoverkommelig. Behovene for tiltak er selvsagt større blant folk som er omgitt av asfalt enn blant oss som gjerne skulle hatt mer asfalt.

Det er utmerket at Regjeringen er opptatt av å ivareta befolkningens rettigheter etter allemannsretten. Det er strålende at man går i gang med å endre friluftsloven og forskriftene for nasjonalparker og verneområder, for å legge til rette for at friluftslivet kan utvikles gjennom nye ikke-motoriserte aktiviteter.

Da nord-frøninger og sør-frøninger ville bygge landbruksveg i Frydalen, måtte det vedtas kommunal forskrift som ikke bare stenger vegen for biltrafikk, men som også innebar forbud mot sykling.

Lenger inn i fjellet vurderes det å innføre forbud mot kiting, eller seiling på ski. Det lukter ikke akkurat stimulans av friluftslivet av slike reguleringer, og er det et oppgjør med slikt Regjeringen varsler?

Neppe. Sårbare områder har ikke blitt mindre sårbare, og behovet for å beskytte det sårbare har dermed heller ikke blitt mindre. Hva har så Regjeringen å by på for folk som opplever at denne sårbarheten begrenser utfartsmulighetene?

Ikke veldig mye. Det kommer noen pilotprosjekter som skal gjennomføres lokalt i samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Vi kan jo håpe at noen av pilotene lander hos oss, og at pilotprosjekter blir noe mer enn halvgode forsøk som havarer når prosjektbidraget fra staten faller bort.

Handlingsplanen for friluftslivet handler mye om informasjon og opplysning. Kall det gjerne enkle tiltak for å gjenvinne en kultur for friluftsliv, en kultur som har gått tapt for store deler av at par generasjoner.

Så vet vi at det viktigste er at de som har tatt skrittet over dørstokken eller fortaustkanten får opplevelser som gir mersmak. Vi ser for eksempel hvordan et voksende nett av skiløyper trekker folk ut i friluft, og kvaliteten på disse opplevelsene gjør at det kommer igjen.

At det ikke varsles ei krone til de som lager skiløyper, er ikke overraskende. Det eneste Regjeringen lover, er at ordninger med frivillig brukerbetaling kan fortsette.

Det viktigste friluftstiltaket vinterstid står på skjøre bein. Det vet Regjeringen. I arbeidet med friluftsmeldingen har de glemt det.

Når det ikke kommer signaler om at det skal bli lettere å skaffe inntekter til slike formål, kan vi langt veg si at vinterhalvåret langt på er oversett i handlingsplanen. Det er fortsatt slik at store ord og små penger skaper marginale aktivitets-endringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags