Ordfører og rådmann må ta tak for bedre styring

STYRING: Nok en gang skal en vaklende selskapsøkonomi utredes for Lillehammer Skifestival AS. Ordfører Espen Granberg Johnsen (t.h.) og rådmann Tord Buer Olsen sitter tett på.

STYRING: Nok en gang skal en vaklende selskapsøkonomi utredes for Lillehammer Skifestival AS. Ordfører Espen Granberg Johnsen (t.h.) og rådmann Tord Buer Olsen sitter tett på. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KOMMENTAR 
Ordfører Espen Granberg Johnsen og rådmann Tord Buer Olsen forsvarer egen innsats knyttet til ansvar og roller de har overfor kommunale selskaper. Det ville vært underlig om de ikke gjør nettopp det.

Jeg har i noen få kommentarer etterlyst mer ryddighet, mer åpenhet og mer tydelighet. Jeg har brukt uttrykkene «dekkoperasjon» og «økonomisk gråsonevirksomhet».

Min uttrykte bekymring har tatt utgangspunkt i det faktum at selskapet Lillehammer Skifestival AS i seks påfølgende år har levert millionunderskudd i selskapets driftsresultat. For det sjuende – 2018 – er det også varslet millionunderskudd, anslagsvis 1,8 mill. kr.

Egenkapitalen er blåst og vil med 2018-tallene passere 10 millioner. På gal side. Tross årlige milliontilskudd på kommunebudsjettet. For så vidt en helt ordinær og normal driftsstøtte for en kommune som ønsker oppgaver løst gjennom et selskap kommunen eier helt eller delvis.

Ett spesielt år var 2015. Da ble økonomien så anstrengt at kassa måtte fylles. Men selskapet gikk ikke til kommunestyret for å be om mer penger. Det ville vært politisk belastende. Løsningen var å overføre penger fra LGE Holding AS, eierselskapet som ivaretar Lillehammers og Gausdals interesser i Eidsiva Energi.

Hvem var styreleder i LGE Holding det året? Espen G. Johnsen. Og helt riktig, han fratrådte selvsagt da formannskapet 17.11.15 vedtok å gi grønt lys for et lån. Et lån som ikke uten videre kan forsvares med selskapets formålsparagraf.

Lånet ble gitt til rentebetingelser tilsvarende NIBOR tre måneder. Altså svært lave renter, og med antatt svært liten risiko.

I dag vet vi bedre. Risikoen har vært skyhøy. Og er det fortsatt om ikke noen rike onkler kommer Lillehammer Skifestival AS til unnsetning. For hvem skal dekke 5,6 mill. kr selskapet definitivt ikke har inntjening for?

Selskapets økonomi ble utredet for tre år siden. Alt skulle bli bedre. Så ble det i stedet verre.

Nå skal nye utredninger gjøres, av et styre som de facto kontrolleres av rådmannen.

Buer Olsen har velvillig redegjort for hvorfor ordfører og rådmann ikke bør tiltre et kommunalt AS, i tråd med anbefalinger fra KS.

Men rådene har ikke hatt mer gjennomslagskraft enn at Johnsen satt som styreleder i LGE Holding AS da kreativiteten ble brukt for å skaffe fram penger uten å belaste kommunekassa.

Og rådmannen, selv medlem av årets valgkomité, har bidratt til at han er representert gjennom ny styreleder Audun Amdal, til daglig i stab hos Olsen. I stab hos Olsen sitter også styreleder Nanna Egedius i LGE Holding, sammen med kommunens næringssjef Eirik Haagensen.

Integritet? Det vil avgjort være nyttig at kontrollutvalget sjekker ut nødvendig åpenhet, gjennomsiktighet, rolleforståelse – og økonomiske disposisjoner.

Lillehammerregionen har ambisjoner. Lillehammer Skifestival AS er utpekt som viktig aktør for å promotere og å gjennomføre arrangement. Til og med forberede ny OL-søknad.

Først må det ryddes i rekkene. Hvordan få autoritet som OL-søker når ett enkelt selskap vakler videre?

Friske krefter, i form av både kapital og kompetanse, må inn for å styrke regionen. Alle forstår at det ikke kan fortsette som nå.

Men hvem skal det godblunkes til? Jeg har vist til hvordan OL-94 ble løftet fram av viktige regionale næringsinteresser. Narviks suksess har samme oppskrift. I dag har Lillehammer-regionen også sterke aktører, men de er andre enn før.

Pål Egil Rønn fra Baksidevegen i Sør-Fron er styreleder i Eidsiva Energi – og i Sparebank 1 Gudbrandsdalen. Bjarne Slapgard fra Skåbu i Nord-Fron er styreleder i Gudbrandsdal Energi.

Dette er bare to eksempler på personer med regional forankring, og ledere for viktige økonomiske aktører. I et regionalt perspektiv må det være mulig å begrunne en innsats fra slike - forutsatt et mer profesjonelt, lokalt lederskap. Tida vil vise hva som er mulig å rigge.

Det som derfor er klart, er at lederskap, disposisjoner og fravær av åpen debatt må bli endret. Hva som er presise merkelapper på mange års vaklende styring, kan og bør det gjerne være ulike meninger om. Utført arbeid er ikke godt nok. Endringer haster. Uten det forblir en ny OL-drøm bare en drøm.

Hallvard Grotli

Grotlis innvendinger vitner om noe manglende forståelse 

Noen bør helt klart interessere seg mer for hva som foregår

Tid for utlufting i selskaper i Lillehammer 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken