Dagsorden for nytt sykehustilbud i innlandet

AMBISJONER: Styreleder Anne Enger og nestleder Tor E. Berge har ambisjoner om å styrke samarbeidet med kommuner og lokalmedisinske sentre. Gjelder det også Helse Sør-Øst?

AMBISJONER: Styreleder Anne Enger og nestleder Tor E. Berge har ambisjoner om å styrke samarbeidet med kommuner og lokalmedisinske sentre. Gjelder det også Helse Sør-Øst? Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Om en uke vil adm. direktør Alice Beathe Andersgaard fremme forslag om å gå inn for ett hovedsykehus. Et annet utfall framstår som utenkelig. Men hvordan vil hun og styret håndtere behovet for et alternativ?

DEL

KOMMENTAR


Forslaget om et nytt hovedsykehus i Moelv utfordres på tre grunnleggende viktige perspektiver:

– Medisinskfaglige og ressursmessige (økonomi og personell) hensyn brukes som argument for samling i ett samlende sykehusmiljø. Dette betyr favør Moelv.

– Samfunnsmessige hensyn, miljø, klima, transport, byutvikling osv. tilsier at om ett nytt sykehus er svaret, så er Moelv feil adresse.

– Ambisjoner om å utvikle et nasjonalt pilotprosjekt for satsing på prehospitale tjenester, samhandlingsreform og lokalmedisinske sentre er en utvikling i støpeskjeen. Hva slags sykehusstruktur vil optimalisere disse ambisjonene?

Hallvard Grotli 

Det første punktet, «medisinen», får fagmiljøene gjøre opp for seg imellom. Det finnes fagfolk som protesterer og som mener det er gal utvikling å demontere dagens sykehus til fordel for ett nytt sykehus.

For uansett styrke og fordeler med et helt nytt sykehus: Det er og vil fortsatt bli Oslo som er adressen for de mest krevende pasientene.

I møtet med andre hensyn er det følgelig en avveining for styret hvorvidt det entydig skal holde ett nytt sykehus som det eneste alternativet man vil anbefale overfor Helse Sør-Øst.

Det andre punktet, «samfunnet», kan bli det mest krevende punktet å håndtere for styret. Når interne utredere snakker om «helhetssyn» som premiss for å nulle regjeringssignaler og regionale statlige kommentarer, bør særlig ringrever som Anne Enger og Tor E. Berge, være på tå hev.

Nettopp disse er oppnevnt til styret med referanse til deres samfunnsmessige ankerfester. Det vil ta seg dårlig ut dersom eneste anbefaling med kun ett alternativ senere risikerer å bli skviset. Med samfunnsmessig begrunnelse.

Dersom det siste seminaret mandag kveld 8.10 ikke makter å klargjøre plattformen, må det betraktes som en invitasjon til utsettelse av vedtaket som er planlagt 20. oktober.

Det tredje punktet, «distriktskortet», er hele utredningens mest spennende og uavklarte punkt.

I dette perspektivet er det vi til nå har sett hvordan Anne Enger har investert sin samfunnspolitiske kapital. Fra første stund som styreleder var det dette med «å se nordover» – innover i innlandet – hun og Sykehuset Innlandet skulle ta nye, spennende grep.

Tre stikkord favner ambisjonen; samhandlingsreformen, lokalmedisinske sentre og prehospitale tjenester.

Det har vært interessant å følge vekslende SI-ledelses mangeårige avmakt knyttet til to av stikkordene – samhandlingsreform og LMS. Fravær av engasjement har gitt SI distanse til det som nå blir gjort til en hovedsak – behandling av pasienter nærmest der de bor.

Også prehospitale tjenester har vansmektet i SI-historien. Men ikke nå. Nå mobiliseres det for fullt.

Det er selvsagt riktig som nestleder Tor Berge uttrykker. Helseforetaket er ikke økonomisk i inngrep med samhandling og LMS. Men bør bli det.

Utredninger om samhandling, LMS og prehospital satsing blir ikke klare til endelig sykehusvalg skal fattes.

Hva betyr dette? Blir distriktskortet tilpasningsvariabler til en valgt sykehusstruktur. Og følgelig ikke viktigst? Eller bør styret anbefale to ulike sykehusmodeller for å optimalisere distriktskortet opp mot et sykehusvalg mest mulig?

«Distriktene» har bedt om ett sykehus. Vet de om på hva slags grunnlag de best ivaretas? Byene har bedt om alternativ med grunnlag i byutvikling.

Hvem skal gjøre krav på å vite hvilken løsning som er til «pasientens beste» i et helsetilbud vi ikke har, men som skal utvikles?

Vil Helse Sør-Øst og Regjeringen gi åpning for et distriktskort som ikke er eller blir avklart med bare ett alternativ?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags