Lillehammer og distriktene – bidrag til trinnvis utbygging

TRINNVIST: Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard skal fredag legge fram sitt forslag om å bygge et nytt hovedsykehus, samtidig som utviklingen skal være trinnvis, inkludert sterkere satsing på spesialisthelsetjenester i distriktene. Alt sammen tiltak for motvirke press på det nye hovedsykehuset.

TRINNVIST: Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard skal fredag legge fram sitt forslag om å bygge et nytt hovedsykehus, samtidig som utviklingen skal være trinnvis, inkludert sterkere satsing på spesialisthelsetjenester i distriktene. Alt sammen tiltak for motvirke press på det nye hovedsykehuset.

Av

Helse Sør-Øst har gitt oppdraget: Vis hvordan et nytt sykehusprosjekt i innlandet kan utvikles trinnvist.

DEL

KOMMENTAR
Til dags dato har Sykehuset Innlandet ikke besvart spørsmål om hvordan dette skal løses. Et nytt sykehus bygges fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Trinnvis løsning må inkludere noe mer.

Dagens sykehus vil bli omtalt som del av de trinnvise stegene. Intet konkret sykehus vil bli pekt på. Da blir det bråk. Igjen.

Hallvard Grotli

politisk redaktør i GD

Men med vedtak for Helse Sør-Øst (HSØ) i 2018 legges grunnlaget for å gjøre større endringer med dagens sykehus enn fram til i dag. Lillehammer og Elverum vil på ny kunne bli aktuelle satsinger. Gjøvik og Hamar vil heller ikke bli glemt i det trinnvise perspektivet. Men med ulike roller. Dette vil bli avklart i fortsettelsen - ikke nå.

Ett akuttsykehus i hvert av dagens fylker vil være nødvendig for at det «lille», nye hovedsykehuset ikke skal bli sprengt fra dag én. Samtidig vil en slik løsning kvalifisere til bruk av milliardbeløpets forutsetning: Strukturendringer knyttet til ny sykehusløsning for innlandet.

Styret i Sykehuset Innlandet vil derfor 20. oktober komme til å anbefale Helse Sør-Øst å bygge et nytt hovedsykehus i innlandet. Dette oppfattes som en nødvendighet for det som er ledelsens store og nye politiske visjon:

Utvikling av helsetjenester for innlandet som etter hvert også kan gi grunnlag for framtidas helsetilbud i store deler av landet:

Det sømløse helsetilbudet der skillet mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste viskes ut, slik nestleder Tor Berge uttrykte det på styrets temamøte i Brumunddal.

Innlandets særpreg er hvordan så få som 400.000 innbyggere bor i Oppland og Hedmark. Et enormt område sammenliknet med hva Helse Sør-Øst ellers har i sin portefølje av helseforetak. Kan Sykehuset Innlandet bidra til nyutvikling, kan regionale helseforetak ha mye å vinne ellers i landet.

I denne virkeligheten er det at styreleder Anne Enger ønsker å bidra til en helsepolitisk utvikling. Tilpasset innlandet. Hun har ikke færre politiske ambisjoner i dag enn for noen tiår siden.

Der Anne Enger for snart to år siden sa «satsing nord for Hamar», sier SI-direktøren, Alice Beathe Andersgaard ambisiøst: Hvordan bidra til et desentralisert helsetilbud «helt hjem til der folk bor».

Perspektivet er spennende. Det reiser også noen refleksjoner: Det er alenehusholdninger som er den raskest voksende boformen i vårt land. Det er de eldste gruppene i vårt land som øker mest i antall. Forutsetningen for at sykehuset «kommer hjem» til pasienten forutsetter pasienter som er kommuniserbare, praktisk som kommunikativt.

Distriktsperspektivet har festnet seg i Brumunddal. Skal opplegget være spiselig, både for HSØ og for helseministeren, må utredningen følge alle spilleregler fra HSØ. Ellers blir det stopp, og overprøving. Et «tradisjonelt» spisset sykehus må være del av løsningen.

Få dager før Andersgaard kommer med sin anbefaling snakker hun varmt om inkludering av prehospitale tilbud, lokalmedisinske sentra og samhandlingsreform/kommunehelsetjeneste.

Her gjenstår mange avklaringer. Også i å etablere sømløs finansiering og sømløs pasientbehandling. Det skal prøves, kanskje også feiles en god del, før slike opplegg gis autoritet.

SI-strategien avtegner seg: Dagens struktur er ikke levedyktig. For å gi legitimitet fremmes forslag til endringer både i distriktene og til et spisset, nytt tilbud. Der dagens sykehus bidrar til trinnvise løsninger.

Slik ser vi konturer av at et «lite hovedsykehus» utløser endringsviljen ingen har vedstått seg tidligere. Der avanserte legevakter blir bonus for byer som mister sitt sykehus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags