Quiz: Hvordan unngå at Lillehammer blir hovedsykehus?

BÆREKRAFT: Adm.dir. i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, ber om en «bærekraftig» økonomisk drift i Sykehuset Innlandet før det er aktuelt å søke om midler til nytt Mjøssykehus. Hva skjer om bærekraften uteblir?

BÆREKRAFT: Adm.dir. i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, ber om en «bærekraftig» økonomisk drift i Sykehuset Innlandet før det er aktuelt å søke om midler til nytt Mjøssykehus. Hva skjer om bærekraften uteblir? Foto:

Av
DEL

KOMMENTAR
Vil fødetilbudet på Gjøvik sykehus bli avviklet før et nytt Mjøssykehus er etablert?

Svaret er åpenbart et ja.

Statsminister Erna Solberg er kategorisk når hun forsikrer om at fødetilbudet i Kristiansund vil bli avviklet. Med «bunadsgeriljaens» innsats er en rask avvikling stoppet. Pr. dato vet ingen når avviklingen kommer. Bare at den kommer.

Kjersti Toppe (Sp) har spurt Bent Høie (H) om situasjonen i Innlandet: Kan han forsikre om at sykehustilbud ikke legges ned «lenge før et nytt sykehus står ferdig, slik man gjort i Helse Møre og Romsdal»?

Det kan ikke Høie.

Høie viser til mandat og utredninger, som skal «belyse muligheter for trinnvis utvikling».

Skal trinnene tas før søknad er sendt om nytt sykehus?

Sykehuset Innlandet er i en kinkig situasjon. Styreleder Svein Gjedrem og adm. direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst har begge snakket om behovet for en «bærekraftig økonomi». Før en søknad om nytt sykehus kan sendes i 2021 skal bærekraften være på plass.

Både innenfor og utenfor helseforetaket er paradokset belyst: Skal faglige tilbud svekkes gjennom innsparinger før man i neste omgang skal bruke mer penger på igjen å styrke faglige tilbud?

Fødetilbudet på Gjøvik sykehus illustrerer situasjonen. Sommerstengte fødetilbud på Elverum og Lillehammer var vanlig før kvinneklinikken ble lagt til Lillehammer. Etter etableringen har klinikken alltid vært åpen. Det er dit alle risikofødsler adresseres. Fra hele Innlandet, også Gjøvikregionen.

Når bunadene tas fram på Gjøvik, er det på vegne av de risikofrie fødslene. For første gang skal Gjøvik sommerstid gjøre som Elverum. Parallellen til Kristiansund er åpenbar. Det bare tidspunktet som ikke er endelig avklart.

Men for å få fram en bærekraftig drift, skal ikke avviklingen på Gjøvik måtte komme raskt for å innfri den merkelige tenkningen i helseplanlegging?

Eksemplene skal sikkert belyses. Det interessante for noen, og det frustrerende for mange andre, er at kvinneklinikken blir som et fyrtårn for Lillehammer sykehus. Det vil i alle fall ikke fremme bærekraft å demontere klinikken mens man venter på et mulig hovedsykehus.

Dermed må også alle nødvendige støttedisipliner sikres nettopp i Lillehammer. Bærekraftstrategien er betinget av at Lillehammer sykehus driftes optimalt innenfor Sykehuset Innlandet.

Dermed må indremedisin, gastrokirurgi, anestesi, operasjonskapasiteter være på plass. Som igjen er grunnlaget for traumestatus. Akuttmedisinen bindes til Lillehammer.

Utredninger skal belyse grunnlaget for ett ekstra akuttsykehus. Det skal jaktes godt på bærekraft om ikke dette nettopp skal forankres i Lillehammer.

Men for at dette ikke skal framstå som en åpenbar konklusjon skal nok millionutredningene få fortsette. Tida skal måtte gå for å dokumentere bærekraft og for å mørne opinionen. Om da ikke nye bunadskledde miljøer mønstrer talerstoler og gater.

Helseminister Høie omtaler Innlandet som en av to uforløste regioner i Norge med et uavklart framtidig fødetilbud. Friske, fødende kvinner i Gjøvikregionen klarer selvsagt fint å reise til Lillehammer sommerstid. Men mer er de en spydspiss for å markere motstanden mot hva som skal være Gjøviks bidrag til bærekraften på kort og lang sikt.

Hallvard Grotli

Politisk redaktør i GD

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags