Sykehustilbud «helt hjem til der folk bor»

NYUTVIKLER: Styreleder Anne Enger og nestleder Tor Berge vil invitere Helse Sør-Øst til å utvikle en mer desentralisert organisering av framtidas helsetjenester.

NYUTVIKLER: Styreleder Anne Enger og nestleder Tor Berge vil invitere Helse Sør-Øst til å utvikle en mer desentralisert organisering av framtidas helsetjenester. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KOMMENTAR
Styret i Sykehuset Innlandet
vil 20. oktober komme til å anbefale Helse Sør-Øst å bygge et nytt hovedsykehus i innlandet. Dette oppfattes som en nødvendighet for det som er ledelsens store og nye politiske visjoner:

Hallvard Grotli 

Å utvikle et sett av helsetjenester for innlandet som etter hvert også kan videreutvikle landets tenkning og handling for framtidas helsetilbud. Med andre ord: Det sømløse helsetilbudet der skillet mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste viskes ut, slik nestleder Tor Berge uttrykte det mandag kveld, på styrets temamøte i Brumunddal.

Innlandets fortrinn og særpreg er hvordan 400.000 innbyggere bor i Oppland og Hedmark. Et enormt område sammenliknet med hva Helse Sør-Øst (HSØ) ellers har i sin portefølje. Og som Helse Sør-Øst har liten erfaring for, eventuelt også vilje til, å utvikle.

I denne virkeligheten er det at styreleder Anne Enger ønsker å bidra til en helsepolitisk utvikling. Tilpasset innlandet. Samt anvendbar i store deler av landet ellers.

Der Anne Enger for snart to år siden sa «satsing nord for Hamar», sier SI-direktøren, Alice Beathe Andersgaard ambisisøst: Hvordan bidra til et desentralisert helsetilbud «helt hjem til der folk bor».

Dette er et spennende perspektiv. Det reiser også et par refleksjoner: Det er alenehusholdninger som er den raskest voksende borformen i vårt land. Det er de eldste gruppene i vårt land som øker sterkest. Forutsetningen for at sykehuset "kommer hjem" til pasienten må forutsette pasienter som er kommuniserbare, praktisk som kommunikative.

Distriktsperspektivet har festnet seg i Brumunnddal. For at opplegget skal være spiselig, både for HSØ og for en helseminister fra Høyre, må utredningen følge alle spilleregler fra HSØ. Ellers blir det stopp, og overprøving.

Få dager før Andersgaard skal komme med sin anbefaling snakker hun varmt om inkludering av prehospitale tilbud, lokalmedisinske sentra og samhandlingsreform/kommunehelsetjeneste. Her gjenstår mye arbeid. Også i å etablere sømløs finansiering og sømløs pasientbehandling. Det skal prøves, kanskje også feiles en god del, før disse signalene gis operativt innhold.

SI-strategien avtegner seg med med ønske om å endre framtidas sykehusorganisering. Haken ved det hele er hvordan man skal drifte dagens sykehus mens man venter på det «nye». Sykehusutvikling skal skje kontinuerlig. Også i morgen. Med dagens sykehusstruktur. Trinnvis utvikling i en ny struktur skal komme senere. Fortsatt til undring for Sykehuset Innlandet selv. Det vil Helse Sør-Øst interessere seg sterkt for.

Les også: Klart for å vedta hovedsykehus

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags