Kommunepolitikere på sidelinjen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Årets kommunevalg betydde mindre enn kommunevalget for fire år siden.

DEL

Leserbrev 

Handlingsrommet til de nyvalgte kommunestyrene er mindre enn hva det var før, og samtlige piler peker i samme retning: Lokaldemokratiet svekkes. Grunnen er EØS-avtalen, samarbeidsavtalen vi har med EU, og direktivene som blir tredd ned over hodene våre som en konsekvens av denne.

I 2016 implementerer Norge EUs anskaffelsesdirektiv. Direktivet vil gjøre det ulovlig å favorisere ideelle aktører i anbudsrunder. Det vil si at kommersielle og ideelle aktører vil stille likt i anbudsrunder, uansett hva lokaldemokratiet måtte ha å si om saken. Norske kommuner benytter seg i dag av flere ideelle organisasjoner på områder som rusomsorg, sykehjem og barnevern. Bidraget deres er av stor betydning for det samlede tilbudet av kommunale tjenester. Dette risikerer vi nå å miste.

Under årets kommunevalg var valgdeltakelsen nok en gang fallende. Dette kan ses i sammenheng med at den politiske kursen i større og større grad blir staket ut i Brussel, heller enn i kommunestyresalen. Eksempler finner man blant annet i Bergen og Oslo, hvor de nye byrådene har startet arbeidet med å drive kommersielle aktører ut av det kommunale velferdstilbudet. Hvorvidt dette er en god idé eller ikke, kan diskuteres. Poenget er at dette er noe folk har stemt for. Hva er vitsen med å være med å påvirke partisammensetningen i kommunestyret dersom man ikke får politiske resultater i neste omgang?

Hvordan Lillehammer kommune velger å organisere sitt kommunale velferdstilbud burde være opp til meg og deg. Det burde være opp til våre politikere og til oss som bor her. At denne typen beslutninger flyttes til overnasjonalt nivå går på bekostning av vår mulighet til å forme vårt lokalsamfunn. Makt er en absolutt størrelse. Det kan verken fjernes eller skapes, bare flyttes. Når EU får mer makt får vi mindre.

Gjennom EØS-avtalen har vi tatt i mot mer enn 10 000 direktiver og regler, vanligvis uten at befolkningen får noen anledning til å påvirke prosessen. På den måten har vi gitt fra oss makt på alt fra arbeidslivsregler og sikkerhetsstandarder til infrastruktur og miljøpolitikk. Nå er det altså kommunal velferdspolitikk som står for tur. EØS-avtalen gir EU en særskilt mulighet til å overstyre norsk politikk. Nå er det på høy tid at vi setter ned foten, og tar folkestyret vårt tilbake. Tiden er overmoden for å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en ordinær bilateral handelsavtale.

Den politiske kursen blir i større og større grad staket ut i Brussel, heller enn i kommunestyresalen.

Natalie Hansen

Leder i Oppland Ungdom mot EU

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags