Sommeren 2017 åpnet Torvparkering – Kristiansands nye underjordiske parkeringshus med 430 plasser - midt i hjertet av Kvadraturen.

Veien fram til denne åpningen har vært lang, og konfliktfull. Men nå er parkeringshuset på plass, og torvet tatt tilbake av byens innbyggere etter en to-års byggeperiode.

Kan Lillehammer lære noe av oss?

Harald Furre og Ragnar Evensen

Ordfører (H) og teknisk direktør, Kristiansand kommune

 

Ideen om et parkeringsanlegg under torvet kom allerede i byens første generalplan i 1969. Men først i 1985 startet arbeidet med en reguleringsplan som aldri ble vedtatt etter innsigelse fra vegmyndighetene. I 2007 mobiliserte et stort antall næringsdrivende for å få kommunen til på ny å undersøke denne muligheten.

LES OGSÅ: Slipp private til med P-hus

Det ble utredet ulike konsepter. Her var både kapasitet, adkomstløsninger og ulike varianter når det gjaldt kvalitet og automatisering «under lupen». Betenkeligheter som kom fram var knyttet til om det var et behov (det var allerede god parkeringsdekning i Kvadraturen totalt sett), miljø (ytterligere tilrettelegging for privatbilisme), trafikkutfordringer og kostnader.

LES OGSÅ: Veidekke venter bare på startskuddet for parkeringskjeller under Lillehammer

Konklusjonen ble likevel å etterkomme ønsket om å få utarbeidet en reguleringsplan for anlegget, og etter mange runder ble denne vedtatt i 2013. Den politiske bestillingen var også å få utredet mulige offentlig-private finansieringsløsninger. Det var også på tale å få kommunens eget eiendomsselskap og Kristiansand Parkering inn på eiersiden, men dette fikk ikke politisk bifall.

De private initiativtagerne inviterte så fire firma til en anbudskonkurranse våren 2015. Kommunen ble deretter forespurt om å bidra med ca. 80 millioner kroner til anlegget (anslagsvis 1/3 av byggekostnadene), men dette ble avvist politisk.

Vedtaket ble at kommunen kunne feste bort grunnen tilnærmet kostnadsfritt, og dekke kostnader til kvalitetshevninger på torvet og adkomster i kommunens egne bygg.

Til tross for kommunens nei til å delta tungt i finansieringen, ble parkeringshuset bygget. Uten at kommunen har detaljert innsyn i kostnadene, er det grunn til å tro at investeringskostnad per parkeringsplass i Torvparkering er vesentlig lavere enn i kommunens eget anslag i reguleringsfasen, som lå i området 750.000,- per plass.  Dette kan skyldes trolig flere forhold:

  • Ny, forenklet løsning som ikke går like dypt i grunnen
  • Smartere, arealbesparende løsning for transport mellom etasjene i P-huset
  • Tilbudskonkurranse i et gunstig marked
  • Dyktige forhandlere på byggherresiden

Etter denne lange, og kronglete veien som også inneholder rettslige stevninger, massive protester mot tiltaket ut fra både miljømessige og kulturhistoriske årsaker, er det nå fint å konstatere at uroen har lagt seg.

Byen har fått et lyst og tidsmessig parkeringshus som styrker sentrum i konkurranse med eksterne handelsparker.

Folk har tatt torget tilbake som kulturell storstue, handelsplass og møtested. Vi har fått oppgradert bygg og institusjoner rundt hele torget, nytt bygulv, fontene, og skøytebane vinterstid som har vært en enorm suksess.

Kommunen har bidratt med nødvendige politiske beslutninger, utarbeidelse og gjennomføring av reguleringsplan og de nevnte finansielle bidrag til kvalitetshevinger  av egne bygg anlegg.

Vi har også vært en krevende, men nyttig sparringpartner for den faglige gjennomføringen av prosjektet.

I etterkant har bystyret også vedtatt en gatebruksplan som reduserer offentlig parkering på gategrunn tilsvarende antall plasser i det nye p-huset. Dette gjør at det miljø- og trafikkmessige regnskapet blir vesentlig forbedret.

Men vi ville aldri vært der vi er i dag uten private investorers utrettelige og løsningsorienterte innsats gjennom alle faser av prosjektet. Fra tidlig idefase, politisk arbeid, finansiering til gjennomføring.

Kvalitetsfanen har blitt holdt høyt, og resultatet er strålende, både under bakken og på byens storstue - Torvet.