La Vidarheim bestå som kommunal barnehage

Vidarheim barnehage - fortsatt kommunal, eller privatisert?

Vidarheim barnehage - fortsatt kommunal, eller privatisert? Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
En god barndom varer hele livet. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna best forutsetning for å lykkes. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til livslang lærling og dannelse.
Øyer SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagene og som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger å ha stabile voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barnas behov. At alle barn blir sett hver dag og at de får omsorg og oppmuntring, er viktig for en god kvalitetsbarnehage.

Øyer kommune har 5 barnehager, 2 kommunale og 3 idelle barnehager. Tilfredshet i alle barnehager er god. Vi i SV vil jobbe for å styrke og videreutvikle en mangfoldig barnehagesektoren hvor foreldrenes og fellesskapets penger kommer barn i barnehagene til gode. Kommende periode vil vi i Øyer SV satse på styrke og utvikle av de kommunale barnehagene, og utvikle samarbeidet med de idelle barnehagene i Øyer.

Å sette velferdstjenester ut på anbud er noe Øyer SV Ikke støtter. Vi støtter ikke politikk som gir mer byråkrati, mindre innsyn og kontroll og være forhold for ansatte. Privatisering gir dårligere innsyn og kontroll med tjenester, fører til økte kostnader for kommunen i forma av forvaltning av anbud og tilsyn, og det bidrar til å presse ned de ansattes lønna - pensjons - og arbeidsvilkår.

Det er både generelle og lokale hensyn å ta når det kommer til privatisering av Vidarheim barnehage. Generelt vet vi at avkastningen i flere private barnehagekonsert ligger høyere enn avkastning på Oslo børs(!). Ved privatisering kan ikke kommunen fullt ut bestemme hvem som skal drifte barnehager, alle tilbudene på behandles likt. De private barnehager må følge de samme bemanningsnormene som de offentlige, så den eneste posten de kan spare vesentlig på er lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte. Ansatte i private barnehager så vel som i kommunale jobber for barnas beste og fortjener samme lønns -og arbeidsvilkår. Det er ikke de ansatte som er problemet ved privatisering det er ofte eierstrukturen.

Når det kommer til lokale hensyn, er det viktig å huske at om Vidarheim privatiseres har kommunen bare en barnehage igjen å drifte. Det betyr at fagmiljøet rundt barnehagene i kommunen står i fare for å bli svekket, samtidig som driften av en barnehage kan bli dyrere per barn enn ved drift av to barnehager. Hvis driftskostnader per barn øker, øker også kommunens tilskudd til de private barnehagene. Vi risikerer å bli asiatene igjen med dårlige arbeidsvilkår, mindre fagmiljø og høyere kostnader.

Øyer kommune har allerede høye kostnader i form av tilskudd til private barnehager.
For 2019 :
Driftstilskudd per heltidsplass:
Barn 0-2 år kr. 200.090
Barn 3-6 år kr. 94.391
Kapitalltilskudd per heltidsplass:
Godkjenningsår før 2010 kr. 9.500
Godkjenningsår etter 2011- 2013 kr. 16.700
Refusjon for redusert foreldrebetaling kr. 535.242
Øyer Høyre går til valg å privatisere Vidarheim for å spare penger - Det regnestykke vil jeg gjerne se.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags