Lavterskeltilbud fortjener større anerkjennelse fra samfunnet

- Etter mitt skjønn fortjener slike lavterskeltilbud en større grad av anerkjennelse fra samfunnet, skriver Jone-Elisabeth Strand.

- Etter mitt skjønn fortjener slike lavterskeltilbud en større grad av anerkjennelse fra samfunnet, skriver Jone-Elisabeth Strand.

Av
DEL

leserinnlegg
Samfunnet vårt står overfor store utfordringer innenfor områdene som omhandler blant annet rus og psykiatri. Kommunene får stadig flere oppgaver som skal håndteres fra staten uten at det følger penger med disse oppgavene, og må som en konsekvens av dette kutte i ikke-lovpålagte oppgaver og tilbud.

Lavterskeltilbud for mennesker med utfordringer innenfor rus og psykiatri er svært viktig, og for mange er det disse tilbudene som er mye av grunnen til at de klarer å opprettholde rutiner i en utfordrende hverdag. Etter en praksisperiode hos et av lavterskeltilbudene som ligger i Lillehammer kommune, har jeg fått muligheten til å se viktigheten av slike tilbud. Jeg er overbevist om at slike tilbud er helt nødvendig i kampen for å løse mange av de problemene som finnes innenfor områdene rus og psykiatri.

Sammen med fire andre medstudenter har jeg vært på Havang, Lillehammer brukerstyrte senter i to uker, i observasjonspraksis. Her har vi fått innblikk i hvor viktig et slik tilbud kan være for noen som allerede mangler noe i livet for å ha en meningsfylt hverdag.

På Havang blir man respektert og anerkjent for det mennesket man er, og ikke kritisert for alt man ikke er. Havang er et sted hvor mennesker som behøver det kan få hjelp og støtte til å gjennomføre en endring i livet, og kanskje finne veien ut av rusen. Arbeidet som gjøres her kan ikke anerkjennes nok i kroner og øre, fordi for noen mennesker er dette den eneste grunnen de har for å skulle stå opp om morgenen. Etter mitt skjønn fortjener dermed slike lavterskeltilbud en større grad av anerkjennelse fra samfunnet.

Jone-Elisabeth Strand, student, Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags