Arbeidslivsbløffen er avslørt

Utvidet adgang til å ansatte i midlertidige stillinger har ikke gitt flere jobber, bare økt midlertidighet ... (Ill.foto)

Utvidet adgang til å ansatte i midlertidige stillinger har ikke gitt flere jobber, bare økt midlertidighet ... (Ill.foto) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

gd mener 

Adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig for en periode på inntil 12 måneder skulle bli porten inn i arbeidslivet for grupper som ellers sliter med å få plass. Snart tre år etter at endringen av Arbeidsmiljøloven trådte i kraft, ser vi hvordan den virker. Lovendringen ble en skivebom!

Det er Institutt for samfunnsforskning som har sett nærmere på hvordan en utvidet adgang til midlertidige ansettelser har virket. Selv om det er nyanser i det store bildet, bør det være rimelige greit å trekke en hovedkonklusjon: Det er få tegn til at reformen har bidratt til økt sysselsetting.

Ifølge rapporten fra Norsk Institutt for samfunnsforskning har personer fra utsatte grupper en større andel av de midlertidige/korte jobbene etter reformen, men de har ikke økt sin totale sysselsettingsandel. Midlertidige jobber vokste mest i bransjer som allerede har mye midlertidighet, samt i lavlønnsyrker.

Rapportens konklusjoner er omtrent slik kritikerne av Regjeringens politikk spådde at det ville gå. LO kaller liberaliseringen en «Fiasko-reform», og mener Regjeringen har vært styrt av «ideologiske skrivebordsprosjekter». LO fikk rett. Det ble ikke flere jobber, bare mer midlertidighet.

Selv om vi var kritiske til liberaliseringen av Arbeidsmiljøloven, kan vi strekke oss så langt som til å si at det var et forsøk verdt. Køen av folk som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Vi må tørre å tenke nytt, og vi må også tørre å prøve ut ideer i praksis. Men vi må også erkjenne hva som ikke fungerer, og sørge for at mislykkede eksperimenter ikke blir permanente ordninger.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener det er for tidlig å felle en endelig dom over reformen, fordi vi har hatt noen ekstra utfordringer i arbeidsmarkedet etter at loven trådte i kraft. Det er trist hvis Regjeringen legger mer prestisje i denne saken enn strengt tatt nødvendig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags