Vi lever i virvarets tid

Omstilling: Manglende politisk styring er i ferd med å gjøre statlig omstilling til en gedigen sentralisering.

Omstilling: Manglende politisk styring er i ferd med å gjøre statlig omstilling til en gedigen sentralisering.

DEL

GD MENER
– Dessverre hersker det virvar og kaos, hvor ingen tar ansvar for helheten, sier førsteamanuensis Aksel Hagen ved Høgskolen i Innlandet. Omstillingene i offentlig sektor pågår for fullt, og ingen tar ansvaret for helhet og samlede resultater. En av flere konsekvenser, er en massiv forskyvning av offentlige arbeidsplasser.

Les også: Tidenes omstilling i offentlig sektor: Mange hundre arbeidsplasser kan forsvinne fra Lillehammer

Det er rimelig bred enighet om at offentlig sektor trenger omstillinger, for blant annet å møte utfordringer knyttet til hvordan folk flytter på seg, og til at det fødes for få til at vi klarer å opprettholde en stor nok arbeidsstyrke etter hvert som dagens voksne eldes.

Norsk politikk er i sin helhet preget av ansvarsvegring. Det er satt noen mål, og det er vedtatt noen effektiviseringskrav. Dernest er omstilling og utvikling i stor grad overlatt kolossene i forvaltningen.

Teknologi og infrastruktur skulle gjøre det mulig å desentralisere og ta hele landet bruk

Så sent som ved årsskiftet skrev GD om endringer i Nav. At arbeidsplasser forsvinner som følge automatiserte tjenester, må vi akseptere. Men at en etat fullstendig frigjort fra politiske tøyler, flytter virksomhet på en måte som forsterker flyttestrømmer og sentralisering, burde utløse reaksjoner både fra politikere som forhandler om regjeringsmakt og fra opposisjonen.

Det samme gjelder Statens vegvesen, som er i ferd med å omorganisere, omgruppere og kanskje flytte på hundrevis av ansatte. Dette fordi etatens ledelse mener det er best for etaten, og fordi den samme ledelsens ansvar er begrenset til å tenke på nettopp bare dette.

Fraværet av helhetlig samfunnstenkning og politisk styring gjør store byer og sterke vekstområder sterkere, på bekostning av mindre byer og mindre byers omland. Vi er midt ei en tid da teknologi og infrastruktur skulle gjøre det mulig å desentralisere og ta hele landet bruk. I stedet har vi fått et tøylesløst virvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags