Hele folket i arbeid ..., igjen

Samarbeid Nav/Unibuss, et eksempel på tiltak som får nyttige hender i arbeid. Her med arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie på laget.

Samarbeid Nav/Unibuss, et eksempel på tiltak som får nyttige hender i arbeid. Her med arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie på laget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

gd menerFlere eldre og innvandrere i arbeid og flere kvinner i heltidsjobb må til for å trygge velferdssamfunnet i framtida. Det er Regjeringens klare budskap i Perspektivmeldingen 2017, som ble lagt fram fredag.

Nye prognoser bekrefter de gamle. Vi får bekreftet at samfunnets utfordringer er de samme som de vi har snakket om et par tiår. Vi har lenge visst at vi blir stadig flere eldre. Vi har like lenge visst at vi er nødt til å øke deltakelsen i arbeidslivet for å holde velferdsnivået oppe.

Perspektivmeldingen minner oss om samfunnets betydelige arbeidskraftreserve. Helt eller delvis ledige hender er dårlig ressursutnyttelse. De som er i arbeid må utsette pensjonering. Arbeidstakere i deltidsstillinger må få stillinger det går an å leve av, og vår felles evne til å få nye landsmenn inn i arbeidsmarkedet må bli langt bedre enn den er i dag. Blant annet.

Ifølge Perspektivmeldingen ville 90.000 flere vært i arbeid dersom sysselsettingen blant innvandrere fra ikke-vestlige land ble like høy som sysselsettingen blant norskfødte. Ifølge finansministeren vil antall utførte timeverk øke med om lag åtte prosent dersom alle deltidsansatte kvinner hadde gått over til heltid.

Tallene illustrerer hvordan det norske samfunnet har store arbeidskraftressurser å ta av. I tillegg kommer andre grupper som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet. Dette er grupper som helt eller delvis fortsatt har restarbeidsevne, men som vi som fellesskap ikke klarer å finne plass for. Den politiske utfordringen er å identifisere alle de faktorer som står i vegen for at ledige hender kommer i arbeid. Og det haster.

Grunnlagsmaterialet for perspektivmeldingen forteller oss også noe annet. Forskningsleder i Statistisk sentralbyrå (SSB), Erling Holmøy, sier til Klassekampen at det er naivt å tro at man kommer unna skatteøkninger for å finansiere framtidas velferdsstat. Slike erkjennelser er i ferd med å synke inn, også i deler av Høyre. Årets valgkamp blir trolig den siste der skattelette er et tema, rett og slett fordi samfunnet kommer ikke til å ha ei krone til overs.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags