For tøft for selværene

Sel kommune vil ikke ha et spesialmottak for beboere med truende og/eller voldelig atferd.

Sel kommune vil ikke ha et spesialmottak for beboere med truende og/eller voldelig atferd. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

gd mener 

Politikerne i Sel vil ikke ha et nytt asylmottak på Rondeslottet hotell. Selskapet Ostra consult sine planer om en særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere, byr lokalsamfunnet på utfordringer politikerne mener de ikke har muligheter til å håndtere.

Den lokale motstanden mot planene er unison. Lokalsamfunnet mener det ikke er rustet til å være vertskap for et døgnbemannet bolig- og omsorgstilbud for beboere som ikke kan ivaretas i et ordinært statlig mottak. Dette handler om mottak med tilrettelagt avdeling, eller mottak for enslige mindreårige asylsøkere, pga. truende og/eller voldelig atferd.

Samtidig som utlendingsmyndighetene stadig nedjusterer anslagene over hvor mange asylsøkere vi kan vente å få inn i landet, vil det blant de som kommer uansett være asylsøkere som av ulike årsaker ikke kan plasseres i ordinære mottak. Det formannskapet i Sel har diskutert, er et botilbud for inntil 23 personer, et kvarters biltur fra Otta sentrum, men atskillig lenger unna både politiet og andre beredskapstjenester store deler av døgnet.

Dette er en vanskelig sak. Det normale i vår tid er at kommunene tar imot nye mottaksplasser med åpne armer. Kommunene har bygd opp kompetanse og utviklet gode tjenester for innbyggere som kommer på midlertidig opphold på disse mottakene. Og de har bygd kompetansen ned når mottak har blitt lukket. Utfordringene har mest vært knyttet til Statens jo-jo-forvaltning. Stadig opprettelser og nedleggelser av mottak møtes med frustrasjon hos lokale vertskap som gjør så godt de kan, og som slites av å måtte tilpasse seg dette.

De nye planene for Rondeslottet er noe helt annet, og langt mer krevende. Igjen snakker vi om kontrakter med forholdsvis kort tidshorisont, fra tre til fem år. Finansieringen av kommunale oppgaver er mer usikker enn når det gjelder ordinære mottak. I tillegg kommer altså det faktum at Rondeslottet ligger langt unna viktige beredskapsfunksjoner i samfunnet.

Det er Staten som avgjør hva det blir til på Rondeslottet. I stedet for å trosse formannskapet i Sel, bør Staten ta et særlig ansvar for denne gruppen asylsøkere, gjennom å opprette et statlig mottak i et område og i omgivelser hvor det ligger bedre til rette enn på fjellet i Sel. Staten bør videre følge opp de mange gode initiativene fra kommuner i Gudbrandsdalen som gjerne vil ta imot nye innbyggere på permanent basis. Kommunene i Gudbrandsdalen har vist at de tar ansvar. Statens respons på dette kan ikke være å gi lokalsamfunnet oppgaver lokalsamfunnet ikke makter å håndtere.

Les også: Sel sier nei til nytt asylmottak på Rondeslottet hotell. – Beredskapen er ikke god nok

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags