Kommunene sitter på gjerdet og venter på UDI

Det må være mulig å etablere kommunale mottak uten p trekke kommunene ut i en konkurranse om kortsiktige driftsavtaler. (Illustrasjonsfoto)

Det må være mulig å etablere kommunale mottak uten p trekke kommunene ut i en konkurranse om kortsiktige driftsavtaler. (Illustrasjonsfoto)

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

ge mener

UDI oppfordrer kommunene til å kaste seg inn i konkurransen om å få drive asylmottak. Tidligere har fylkesmannen i Oppland gjort det samme. Gevinsten skal være både bedre ressursutnyttelse og et mer helhetlig tilbud til asylsøkere som bor i kommunen. Dette er gode initiativ.

Debatten om asylmottak i kommunal regi er ikke ny. UDI har gode erfaringer med mottak i kommunal regi både lenger vest og lenger nord i landet, der kommunene har tatt ansvar for mottak for voksne og barn, enslige mindreårige og tilrettelagte avdelinger for asylsøkere med fysiske eller psykiske hjelpebehov.

Vertskommuner for asylmottak har et bredt ansvar for beboerne. Det handler selvsagt om helsetilbud, om språkopplæring og andre grunnleggende velferdstjenester. Det er åpenbare samordningsgevinster å hente ut ved at kommunene også tar ansvar for driften av mottakene.

Samtidig er UDI sitt konkurranseregime en utfordring for kommunene. Mottak opprettes, og mottak legges ned. Kommunene må opprette og avvikle tjenestetilbud i takt med dette. Fravær av langsiktighet kan gjøre det vanskelig å etablere tjenester som er gode nok, og rasjonelle nok.

Mye av debatten om asylmottakene har handlet om at private aktører får driftsavtaler som gir stor fortjeneste. Også det er en konsekvens blant annet av den kortsiktigheten som preger forvaltningen på dette feltet. Gode fortjenestemarginer er en forutsetning for å kunne drive butikk når grunnlaget er kortsiktig.

Når UDI skryter av gode erfaringer med kommuner som driftsoperatører, bør de lete etter langsiktige løsninger som får flere kommuner på banen. De får neppe napp hos særlig mange nye kommuner ved å invitere til anbudskonkurranse. De bør heller sette seg sammen med kommuner som viser at de klarer å gi asylsøkere og flyktninger gode tilbud, for å se om det er mulig å etablere permanente mottak i kommunal regi. Det må være mulig å finne langsiktige løsninger uten å trekke kommunene inn i en anbudskonkurranse om kortsiktige kontrakter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags