Barnevern i ressurskrise

Det finnes ikke rom for utsettelser for barn i krise.

Det finnes ikke rom for utsettelser for barn i krise.

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

gd mener 

Den felles barnevernstjenesten til Sel og Vågå ber om økte ressurser. Kommunenes felles barnevern har et høyt antall saker sammenliknet med andre kommuner i distriktet. De ansatte gir politikerne beskjed om at de nå har så mange saker at de av og til kan være redd for at de ikke klarer å gi tilstrekkelig hjelp.

Både Vågå og Sel kom rimelig godt ut av evalueringen til Fylkesmannen i Oppland da det ble gjort opp status i fylkesmannens kommunebilder for ett år siden. Første halvår i 2016 mottok tjenesten til sammen 43 bekymringsmeldinger. 51 saker ble undersøkt, og kommunene holdt de frister som gjelder for slike saker.

Ett år senere er bildet altså slik at de ansatte slår alarm. Satsingen på barnevern har ført til flere varslinger. Mange og krevende saker betyr stor arbeidsbelastning, og det kan også bety at barn ikke får nødvendig hjelp raskt nok, og godt nok.

Barnevernsansatte i Vågå og Sel er ikke alene om å oppleve tøffe tider. Nasjonale tall viser at barnevernet mottok sju prosent flere bekymringsmeldinger i 2016 enn året før. En større andel av sakene krever oppfølging, og ressursknappheten rammer dermed etter hvert barnevernet flere kommuner.

Ordfører Dag Erik Pryhn (Ap) erkjenner at barnevernet i Vågå og Sel nærmer seg en smertegrense, men sier også at kommunene ikke bare kan putte nye penger inn i eksisterende strukturer. Det er en vurdering vi deler, et stykke på veg. Kommunene er nødt til å se på hvordan også disse tjenestene kan utvikles, med tanke på å få både mer og bedre tjenester igjen for ressursinnsatsen.

Det betyr ikke at kommunene kan vente med å øke innsatsen. Det finnes ikke rom for utsettelser for barn i krise. Tjenesten må tilføres nødvendige ressurser parallelt med at det arbeides med mulige omorganiseringer. Det er relativt få avvik som er avdekket i forbindelse med tilsyn av banevernet i Gudbrandsdalen. På dette feltet må ambisjonen være at undersøkelser som følge av bekymringsmeldinger, gjennomføres uten opphold. Dernest må rask og riktig hjelp settes inn umiddelbart der dette trengs. Se side 12 og 13

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags