Landbruket rammes av langvarig tørke. Rekordtemperaturene i mai har ført til rekordtidlig høsting, men avlingene er mange steder små. Langtidsvarslene gir dårlige utsikter til nedbør på nyslått mark, og akkurat nå ligger det an til at 2018-sommeren blir en vanskelig sommer for dem som driver matproduksjon.

Tilstanden i skogen er omtrent den samme som i kulturlandskapet. Knusktørr skogsbunn legger begrensninger på skogsdrift. Situasjonen er krevende. Den ekstreme brannfaren rammer også områder som også er vanskelig tilgjengelig, som ligger vegløst til, og hvor det knapt er mulig å få kontroll med en brann uten luftinnsats.

Den offentlige brannberedskapen er trolig nå på et så høyt nivå som mulig. Landets største brannhelikopter er midlertidig stasjonert i Innlandet, for raskt å kunne settes inn i noen av landets viktigste skogområder. Sivilforsvaret har allerede bistått lokalt brannvesen i slokkingsarbeid, etter at lyn antente tørr vegetasjon på Ringebufjellet, langt fra veg.

Les også: Her står Norges største brannhelikopter klar til å hindre storbrann i Innlandet

De viktigste tiltakene for å unngå at utmarka ender i flammer, handler likevel om skjerpet aktsomhet. Enkelte plasser er all aktivitet i skogen stoppet. Det gjennomføres sikkerhetskurs for å redusere risikoen for at gnister fra maskinaktivitet skal sette skogen i brann, og det er utsendt oppfordringer om å etablere vannforsyning med tanke på rask innsats i tilfelle brann. Det er innført forbud mot flere aktiviteter som innebærer en viss risiko for at noe skal skje, og det profesjonelle beredskapsapparatet bruker mye tid og krefter på å øke bevisstheten rundt brannfaren hos hver enkelt av oss.

En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak

Noen opplever kanskje mange oppfordringer og reguleringer som unødvendige. Flere branner og branntilløp viser at det er påkrevet. En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak.

Les også: Brannen på Kroken er slukket – gnist fra anleggsarbeid årsak

Les også: Stort skogområde tok fyr på Grue – ingen fare for bebyggelse

Les også: Knusktørt i marka – brannvesenet ute og henger opp varsel-plakater

Les også: Brannvesenet frykter at lynnedslag vil skape nye skogbranner