Gå til sidens hovedinnhold

Cyber-krigen er allerede i gang

Artikkelen er over 4 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål er økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner i året som kommer, skriver Forsvarets etterretningstjeneste i sin trusselvurdering for 2017.

Kina og Russland nevnes eksplisitt som land som i størst grad truer Norge i det digitale rom. Økt politisk spenning medfører økt aktivitet, og vi er allerede langt inne i den framtiden det norske cyberforsvaret bygges for.

Det er snart fem år siden Stortinget med stort flertall vedtok å opprette Cyberforsvaret. Den politiske viljen ble bekreftet da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram av Regjeringen, og den ble gjentatt av et bredt stortingsflertall da samme langtidsplan ble vedtatt sist november.

Bred enighet til tross; det gjøres fortsatt forsøk på å så tvil om planene for Jørstadmoen som hovedsete for Cyberforsvaret. Den pågående utredningen om landmakten vil munne ut i store endringer for Hæren, og det er avgjørende at ikke denne utredningen bidrar til å så tvil om satsingen på Jørstadmoen.

E-tjenestens trusselvurderinger underbygger vurderinger politiske myndigheter tidigere har gjort. De dokumenterer også hvor viktig det er at oppbyggingen av Cyberforsvaret ikke blir gjenstand for utsettelser, eller for forsøk på omkamper om hvor virksomheten skal ha sitt hovedsete.

De vedtak som er gjort, er tuftet på erkjennelser av at IKT-virksomheten i Forsvaret er for fragmentert, at den mangler ledelse og styring, og at den har potensial til å bli både mer effektiv og bedre til å levere i samsvarer med Forsvarets behov. Disse erkjennelsene er minst like aktuelle i dag som da Langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt.

Onsdag besøker statsminister Erna Solberg (H) Jørstadmoen. Dette er et viktig besøk. Det er viktig at Regjeringen nå sørger for framdrift i oppbyggingen av Cyberforsvaret, og det er viktig at statsministeren er tydelig på at landmaktutredningen ikke skal brukes til å rokke ved de vedtak som er gjort når det gjelder Cyberforsvaret og Jørstadmoen.