Den som ikke får vite, får heller ikke delta i debatt

Folkestyre: Den som ikke får vite, får heller ikke delta i debatt.

Folkestyre: Den som ikke får vite, får heller ikke delta i debatt.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

Åpenhet og tilgang til informasjon er en grunnpilar i et folkestyre. Innsyn er en forutsetning for debatt, og debatten er en forutsetning for god og riktig forankring av politiske beslutninger.

Vi har en arkivlov, og vi har en lov om offentlighet i forvaltningen. Rekken av paragrafer og tilhørende forskrifter er viktige deler av et bolverk som skal tjene flere hensikter. Den viktigste av disse, er den folkelige kontrollen med politikk og forvaltning. Hvis vi ikke vet hva våre tjenere driver med, har vi heller ikke mulighet til å etterprøve hva de gjør på våre vegne.

Av og til glipper det. Dokumenter blir borte på vegen, som følge av sviktende rutiner eller manglende kompetanse. Andre ganger legges dokumenter bevisst til side, fordi en avsender har bedt om det, eller fordi mottaker har andre motiver. Brevet fra Heimta AS til ordfører og rådmann i Øyer om Sølvskottberget og planene om et spesialmottak, ble liggende i nesten fire måneder før det ble journalført og tilgjengeliggjort for kommunens innbyggere.

Saken er ikke enestående, dessverre. Fra tid til annen dukker det opp tilfeller av utsatt journalføring og hemmelighold med tvilsomt hjemmelsgrunnlag.

Vi vil alltid oppleve at administrative og politiske ledere gjør feilvurderinger i forhold til lovverket. I saken om Sølvskottberget i Øyer, ble konsekvensenen at en sak av åpenbar interesse for kommunens innbyggere kunne rulle og gå, uten at innbyggerne ble involvert i debatten. Innbyggerne mistet en demokratisk rett, og aktørene fratok seg selv muligheter til tidlig å involvere innbyggerne i en konstruktiv, løsningsorientert prosess.

Er man utrygg på lovverket, vil en ryggmargsrefleks som forteller hvem man er til for, være til god hjelp.

Les også: Ordføreren gjemte unna asylbrev i fire måneder

Les også: Øyer, litt mindre trygt?

Les også: Tar avstand fra beskyldninger

Les også: Asylmottaket i Øyer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags