Lillehammer Arbeiderparti går enstemmig inn for at ny E6 gjennom kommunen skal legges på vestsida av Lågen. Enstemmigheten bekrefter et stemningsskifte vi har sett over tid. Vedtaket er uttrykk for den erkjennelse at alternativ vest faktisk er det eneste realistiske, dersom det skal være håp om å få nyvegen realisert.

Det viktigste med partivedtaket, er at det største partiet i kommunestyret også mener vest er den beste løsningen for Lillehammer. Når kommunestyret behandler kommunedelplanen og velger den hovedtraseen som møter minst motstand fra ulike statlige myndigheter, mener flertallet at dette er løsningen som best ivaretar lokalsamfunnet Lillehammer sine interesser.

Så inneholder Ap-vedtaket en rekke krav. Ikke uventet handler det om best mulig atkomst til byen, og om løsninger som i størst mulig grad tar hensyn til at det bor og skal bo folk i områdene langs både ny E6 og tilførselsveger. For Lillehammer er det viktig å få så mye som mulig av dette plass i kommunedelplanen.

Verken Statens vegvesen eller utbygger Nye Veier AS kan være overrasket over at støtten til alternativ vest også har en kostnadsside.

Verken Statens vegvesen eller utbygger Nye Veier AS kan være overrasket over at støtten til alternativ vest også har en kostnadsside. Nasjonal infrastruktur bygges først og fremst for å ivareta nasjonale interesser, men nasjonal infrastruktur trenger også et lokalt og et regionalt vertskap.

Vi forventer at miljøene som skal drive fram den videre prosessen på vegne av staten ikke legger inn tilleggskostnader i regnemodeller som ensidig viser redusert lønnsomhet for samfunnet. Hele dette distriktet forventer at viktige lokal- og regionalpolitiske hensyn ikke blir det som sender E6 gjennom Lillehammer nedover på prioriteringslistene. En effektiv og sikker ny E6 må ikke bli en større belastning på innbyggerne som fortsatt skal leve sine liv langs den nye vegen enn strengt tatt nødvendig.