Gå til sidens hovedinnhold

E6 er god nok, mens vi venter

Artikkelen er over 3 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Midtdeleren som hindrer trafikantene fra å komme over i motgående trafikks kjørefelt, redder liv. Så også på E6 mellom Vingrom og Mjøsbrua. Noen år etter at den kom på plass, er konklusjonen åpenbar. Rekkverket har gjort en sterkt ulykkesbelastet veg tryggere.

Det er ikke vanskelig å forstå dramatikken i at nødetatene har problemer med å ta seg raskt nok fram på en veg uten forbikjøringsmuligheter når trafikken står bom fast etter en ulykke. Det kan handle om liv eller død. Selv om redningsmannskapene er forberedt og trent for de utfordringene som venter, er det knapt mulig å unngå at det tar mer tid å nå fram dit hvor hjelpen trengs.

Det er ikke slik det skal være, og det er heller ikke slik det vil bli. Fire felts motorveg med fysisk skille mellom kjøreretningene er for lengst på tegnebrettet. Arbeidet med den nye vegen vil fortsatt ta noen år. Inntil denne står klar, er det begrenset hvor mye som kan gjøres med den aktuelle strekningen.

Møteulykkene er den klart største utfordringen i arbeidet for tryggere veger, og midtdeler er et av de viktigste svarene på denne utfordringen. Midtdelere er en viktig del av strategien for å redusere antall ulykker på vegene, og for å begrense skadene når ulykker likevel skjer.

Fram mot 2030 skal det bygges 1800 kilometer møtefri veg. To-felts veg med midtdeler utgjør en stor andel av disse kilometerne, og vi vil derfor få flere riksveger som likner den E6 vi i dag har nordover fra Mjøsbrua.

Møteulykkene er den klart største utfordringen i arbeidet for tryggere veger

Det er åpenbart mulig å sikre framkommeligheten for nødetatene bedre ved å bygge bredere vegskulder, flere og større plasser for nødstopp, og med forbikjøringsfelt på enkelte strekninger. De erfaringer som vinnes på E6 i dag, må selvsagt tas med i utviklingen av planer for nye riksvegstrekninger som skal sikres på samme måte.