Det går for fort på E6 for politikerne ...

Tempotrøbbel: Politikerne i Øyer har tempotrøbbel i E6-planleggingen. Det har også andre involverte.

Tempotrøbbel: Politikerne i Øyer har tempotrøbbel i E6-planleggingen. Det har også andre involverte.

DEL

gd mener 

Kommunestyret i Øyer har tempoproblemer. Nye Veier AS har lagt en framdriftsplan for planleggingen av ny E6 i Øyer som øyværingene skal slite med å klare. Særlig bekymret er øyværingene fordi en veg som bygges for 110 kilometer i timen legger beslag på betydelig større arealer enn en veg for 90 km/t. Samtidig er høy fart vesentlig for hvor lønnsom en ny veg blir, og kanskje helt avgjørende for at vegen får plass på Nye Veiers prioriteringsliste ...

Det blir neppe særlig vanskeligere å være kommunepolitiker enn det de folkevalgte i Øyer opplever akkurat nå. I kampen om plass på prioriteringslistene, det være seg i Nasjonal Transportplan eller hos Nye Veier AS, har lokale hensyn for lengst blitt salderingsposter. Alt som kan medføre redusert samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er en trussel mot framdrift og realisering. Den holdning at nasjonal infrastruktur utelukkende bygges for gjennomfartstrafikk forsterkes, og hensynet til lokalsamfunn og infrastrukturens omgivelser minimaliseres.

Akkurat nå rammer dette Øyer, der politikerne både vil ha mer tid og flere utredninger. Lenger nord og lenger sør venter transportbrukere utålmodig på at ny veg skal gjøres ferdig på tegnebrettet, anleggsmaskinene starte, og vegen ferdigstilles i rekordtempo. Selvsagt merker øyværingene presset.

Hensynet til lokalsamfunn og infrastrukturens omgivelser minimaliseres

Vi har sans for tempoøkningen i planlegging av ny nasjonal infrastruktur, som når det gjelder hovedveger og jernbane. Det er likevel åpenbart at verken kommunene eller andre myndigheter som har roller å spille i slike prosesser er tilpasset en slik ny virkelighet. En konsekvens er at lokalpolitikere presses, både på tid og realiteter. Lokalpolitikere blir gisler i utbyggingsdebatter der utbyggere og andre offentlige myndigheter i praksis tar alle viktige avgjørelser. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags