Rotterace om Eidsiva-aksjer

Muskler: Fylkenes aksjer i Eidsiva, er en viktig del av Innlandet fylkeskommunes muskelmasse.

Muskler: Fylkenes aksjer i Eidsiva, er en viktig del av Innlandet fylkeskommunes muskelmasse.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener

Slaget om verdiene i Eidsiva Energi AS berammes til våren 2019. Senere i desember vil fylkespolitikerne i Oppland og Hedmark etter alt å dømme sette ned et forhandlingsutvalg som skal se nærmere på hvordan eierskapet skal forvaltes etter at de to fylkene er slått sammen til Innlandet fylke. Slik skyves kampen om milliardverdiene i Eidsiva ut i tid, i erkjennelse av at dette kan være et minefelt som virker forstyrrende på sammenslåingen.

Hedmark har en større aksjepost i Eidsiva Energi AS enn hva Oppland har. I Hedmark er det nok av krefter som nå arbeider for at hedmarkingene ikke skal dra med seg større verdier inn i et felles bo enn hva opplendingene har. Det er ikke usannsynlig at Hedmark fylkeskommune overdrar en del av sine aksjer til Hedmarks-kommuner, for å sikre at verdiene først og fremst kommer hedmarkinger til gode.

Slikt blir det gjerne bråk av. Hedmarkinger er ikke alene om først og fremst å være seg sjøl nærmest. Sogn og Fjordane fylkeskommune sikrer at verdiene i Sogn og Fjordane Energi blir værende i det gamle fylket, ved nettopp å overføre aksjer til kommunene. Reaksjonene i andre deler av det nye storfylket Vestland, er selvsagt sterke. Sogninger og fjordinger møtes med trusler om at viljen til å bruke det nye storfylkets penger til å satse i disse områdene, blir tilsvarende mindre.

Innlandet trenger alle de muskler dagens fylker har hver for seg

Slik befolkningsstrukturen er i Vestland, er en slik trussel reell. Oppland er ikke i posisjon til å presse Hedmark på tilsvarende måte. Sammenslåingen er et prosjekt tuftet på et felles mål om at Innlandet skal bli sterkere. Her handler det mest om å argumentere for at Innlandet trenger alle de muskler dagens fylker har hver for seg. Når dette fellesskapet bygges, handler det om at alle yter etter evne. Det må også gjelde Eidsiva-aksjene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags