Håp for fastlegene?

Endring: Presset på fastlegene har over år blitt så stort at hele fastlegeordningen vakler. Foto: Scanpix

Endring: Presset på fastlegene har over år blitt så stort at hele fastlegeordningen vakler. Foto: Scanpix

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 

Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet er enige om at oppgavemengden for fastlegene har blitt for stor. Det må flere fastleger inn i ordningen, legenes pasientlister skal kuttes, og fastlegene skal få økonomisk kompensasjon for disse listkuttene.

Presset på fastlegene har over år blitt så stort at hele fastlegeordningen vakler. Nå legges noen viktige steiner for å få dagens fastleger til å fortsette, samtidig som oppryddingen forhåpentligvis øker rekrutteringen til denne viktige førstelinjetjenesten.

Altfor mange kommuner sliter med legebemanningen i kommunehelsetjenesten. For mange av fastlegene opplever at oppgavene har blitt for mange. Når en ordning ikke fungerer godt nok, betyr det at mange pasienter ikke får et helsetilbud som er bra nok.

Lang ventetid og hyppig skifte av fastlege som følge av at tjenesten i enkelte kommuner preges av vikarløsninger og kortsiktige engasjementer, bidrar til utrygghet for pasientene. Hensikten med ordningen var det motsatte.

Selv om fastlegeordningen er en kommunal oppgave, er det Staten som legger de viktigste premissene for hvordan ordningen skal fungere. Det er først og fremst statlige forordninger som har påført fastlegene en for stor arbeidsbelastning.

Enigheten mellom Regjeringen og legene er tuftet på en politisk erkjennelse av at tjenesten ikke lenger er god nok. Denne erkjennelsen kommer i tolvte time. Endelig er har denne prosessen kommet forbi det stadiet da klager fra legene ble omtalt som lønnskamp.

Engheten mellom departementet og legene er et godt grunnlag for å løse en av de virkelige store utfordringene innen kommunehelsetjenesten.Det må flere fastleger inn i ordningen

Les også: Skal du bli fastlege når du blir stor?

Les også: Mange får ikke det helsetilbudet de bør ha

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags