Da flyktningtjenesten i Lom og Skjåk spurte om de kunne komme på besøk til Nissegården i Lom med flyktninger, var svaret et tydelig nei.

Les saken: Sier nei til flyktningbesøk

Innehaver Grethe Madsen påberoper seg en demokratisk rett til ikke å ta imot flyktninger. Heldigvis er det ikke slik i dette landet at et vertskap ved en turistbedrift kan sortere sine gjester på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Den andre innehaveren, Kjell Madsen, forsøker å ro seg ut av situasjonen. I kommentarfeltet under onsdagens nyhetssak på gd.no, viser han til at også andre grupper har blitt avvist, og at dette handler om kapasitet. Det kunne vært troverdig, hvis det ikke i korrespondansen med flyktningtjenesten hadde blitt skrevet at saken hadde stilt seg annerledes dersom kommunen ville spandere et besøk på nissegården på «sine egne». Flyktninger i Lom og Skjåk er kommunenes egne!

En begrunnelse som handler om kapasitet kunne vært troverdig hvis de også hadde ønsket flyktningene velkommen i mindre grupper, eller til tider da stedet har mindre trafikk. I stedet blir dette en sørgelig historie om holdninger til flyktninger.

Det er første gang den lokale flyktningtjenesten opplever noe slikt. Velvilje, positivitet og imøtekommenhet, er det som ifølge talspersoner for kommunene preger hverdagen. Det er slik det skal være.

Ordfører Bjarne Eiolf Holø (Sp) mener både næringsdrivende og innbyggere skal være imøtekommende og gjestfrie overfor våre nye landsmenn. I denne regionen har gjestfrihet vært et varemerke. Det overtramp denne saken representerer, er et dårlig bidrag til både regionens og reiselivsnæringens omdømmebygging.

Nå ligger saken på bordet hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det viktigste er likevel at innbyggere og næringsliv i området bekrefter den velviljen og imøtekommenheten ordføreren og flyktningtjenesten snakker om.

Les også: Kan være straffbart å nekte flyktninger adgang