UDI-direktør Frode Forfang stilte spørsmålet i Aftenposten torsdag: Mange migranter som prøver å komme inn i Europa vet at de ikke oppfyller kravene for å få asyl. Hvorfor kommer de likevel?

Han gir selv svaret, like enkelt som det er vanskelig: I de fleste europeiske land, Norge inkludert, er det en såkalt parallell økonomi ved siden av den formelle og offisielle økonomien. Enkelt sagt en svart økonomi. Den er så omfattende at mange baserer seg på et liv i denne økonomien selv om man ikke får legitimt opphold.

Vi ser utviklingen også i Norge. Regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, mobiliserer mot utviklingen av svart arbeid og sosial dumping i vårt arbeidsliv.

Mange offentlige etater samarbeider. Hensikten er selvsagt å gjøre det vanskeligere å drive ulovlig i arbeidslivet.

Mange migranter – i et økende antall – betyr at det er et stort tilfang på arbeidskraft som ser på dårlige arbeidsvilkår i vestlige land som likevel et mye bedre liv enn der de kom fra.

Derfor er Forfangs enkle og presise råd at økt innsats mot svart arbeid og sosial dumping også er et verktøy for å forebygge økende migrasjon.

Alle lang i Europa utfordres av flyktninger og migranter som ønsker seg grunnlag for et bedre liv. I flere tilfeller vil det være krevende å skille mellom status som flyktning og status som migrant.

Om ikke europeiske land får bukt med den svarte økonomien vil presset øke fra mennesker som vil foretrekke et liv i fornedrelse i Europa framfor et enda verre liv der de kommer fra.

Denne debatten – og politikken – utfordrer oss alle. Det er ingen enkle svar. Flyktninger skal møtes med humanisme. Samme holdning er ikke svaret på kriminell migrasjonspraksis.