Pasienttrygghet på avveie

JOURNALER: Pasientene må ha trygghet for at journaler og datahåndtering ivaretar nødvendig sikkerhet.

JOURNALER: Pasientene må ha trygghet for at journaler og datahåndtering ivaretar nødvendig sikkerhet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

GD MENER 

Journalsystemet ved Gausdal legesenter har vist seg å være mangelfullt. Kvalitetssikringen er av en slik karakter at helsearbeidere frykter for feilbehandling.

En slik situasjon er selvsagt ikke akseptabel. Utrygghet knyttet til pasientjournaler framstår som en form for russisk rulett. Det skal ikke være varemerket for pasienthåndteringen i kommunehelsetjenesten.

Situasjonen i Gausdal er under oppsikt. Med oppmerksomhet og årvåkenhet fra ansattes side kan trolig pasientene i Gausdal være blant de mest trygge av alle. Samtidig pågår arbeidet for å bringe orden i alt som til nå har vært preget av uorden.

Gausdal er dessverre ikke alene om å utmerke seg med datasystemer som ikke er som de skal være. Fra kommunehelsetjenesten flere steder har det vært rapportert om frustrerende fravær av oversikt og kommunikasjon knyttet til pasientjournaler.

Dette gjenspeiler seg også i manglende kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Og innad i spesialisthelsetjenesten.

Fra sykehusene meldes det om uorden i røntgensystemer. Feltet er under overvåking. Også på politisk nivå. Det er det grunn til.

Dataprogrammer og systemer for pasientovervåking er viktig infrastruktur for hele vårt helsevesen. En slik struktur må vi kunne stole på. Vi må kunne ta det for gitt at styringssignaler og testing av systemene er krystallklare. Avvik representerer fare for pasientsikkerheten. Eller avviket vil kreve ekstra innsats av personell. Slikt er ikke akseptabelt i vårt helsevesen.

Vi legger til grunn at Fylkesmannen representert ved Fylkeslegen holder kontinuerlig oversikt for hvordan pasientsikkerheten tas vare på ved våre kommunale helsesentra. Eksemplet fra Gausdal viser at dette er nødvendig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags