2017 blir fylkesvegenes år

Et slitent fylkesvegnett kommer trolig til å få et løft neste år.

Et slitent fylkesvegnett kommer trolig til å få et løft neste år. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

gd mener 

Fylkespolitikerne vil gjøre 2017 til fylkesvegenes år. Flertallspartiene plusser på 150 millioner kroner på toppen av det fylkesrådmannen har foreslått, og opposisjonen går inn for å grave enda dypere for å finne penger til å gjøre noe med fylkesvegene. Totalt blir det en ekstraordinær satsing på 290 millioner kroner til investeringer på fylkesvegene neste år.

Oppland fylkeskommune er en stor vegeier. Fylkespolitikerne har ansvar for mer enn halvparten av det offentlige vegnettet i Oppland. Mer enn 3.000 kilometer veg og 6–700 bruer representerer et krevende ansvarsfelt. Da fylkeskommunene overtok et omfattende vegnett fra staten i 2010, overtok de også veger av dårlig standard og et formidabelt vedlikeholdsetterslep. Krafttaket det nå mobiliseres for, er derfor helt nødvendig.

Vi har tidligere hevdet at staten sendte med for lite penger da ansvaret for vegene ble overført til fylkene. Det har ikke vært rom for å ta de store takene. Det har ikke vært økonomi til å unngå ytterligere forfall, og samtidig finansiere ordinær drift. Som på mange andre infrastrukturområder, har etterslepet endt i en ond sirkel. Derfor er signalene foran fylkestingets budsjettmøte viktige.

Fylkespolitikerne graver dypt. Opposisjonen finner dekning ved blant annet å kutte i andre utgiftsposter. Vi tviler på realismen i å bestille et effektiviseringsarbeid i administrasjonen tilsvarende 40 millioner kroner, når tjenestenivået ute i fylkeskommunens virksomheter skal opprettholdes. Det er likevel et kraftig signal om at de borgerlige partiene er klare for å kutte dramatisk i antall stillinger i fylkeskommunens hus i Kirkegata.

Hvordan flertallet med Ap i spissen, skal finne dekning, er foreløpig ikke kjent. Det er neppe noen veg utenom store låneopptak.

Det omfattende nettet av fylkesveger representerer en helt avgjørende infrastruktur i et distriktsfylke som Oppland. Særlig viktig er dette vegnettet for innbyggere og næringsliv som ikke har tilhold helt inntil hovedvegnettet. Når fylkestinget nå vedtar å øke innsatsen på dette feltet, er det derfor først og fremst uttrykk for god distriktspolitikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags