Folk i Svatsum klager på en elendig fylkesveg. Bilder av et særdeles hullete dekke sier det meste om vegens tilstand. Vegåra som er av avgjørende betydning for et grendesamfunn ser ut til å være i oppløsning. Det er heller ikke noe som tyder på at tingenes tilstand blir særlig mye bedre med det første.

– Vi lider, for vi er jo avhengig av veien. Vi kan ikke presse fram endringer, og vi har ingen påvirkningskraft på budsjett, sier Trond Hafel til GD, på vegne av sambygdingene.

Problemet er at de som lever langs fylkesvegen i Svatsum ikke er alene om å bo langs elendig fylkesveg. Oppland fylkeskommune har mer enn 3000 kilometer med veg å skjøtte. I denne porteføljen er det milevis med elendige øverbygdsveger og baksideveger.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Oppland er beregnet til 1,5 milliarder kroner. Når årlige bevilgninger til vedlikehold er mindre enn hva vedlikehold et normalår koster, går det meste feil veg. Kraftige regnskyll og oversvømmelser forsterker den negative utviklingen.

Når Oppland og Hedmark slås sammen, vil nye Innlandet fylkeskommune ha mer enn 6000 kilometer veg å drifte. Det er ikke penger til opprusting, og det er knapt nok penger til lapping. Det er grunn til å frykte at de minst trafikkerte vegene kanskje aldri vil få den standarden de bør ha.

De minst trafikkerte vegene kanskje aldri vil få den standarden de bør ha

Etter sammenslåingen blir avstanden mellom brukere og beslutningstakere lengre, og vi har ingen grunn til å tro at den pengekassa som skal finansiere vegstellet blir nevneverdig større. Områder med negativ folketallsutvikling får en enda vanskeligere kamp for å nå igjennom med sine krav enn de har i dag. Målet skal helt sikkert fortsatt være at det skal bo folk i hele landet, men de som holder ut må ta til takke med lite, og klare seg med tidligere generasjoners elendige veger.