Matkjedene bedyrer at oppkjøringen til tirsdagens Halloween i år ikke skulle bli preget av fjorårets famøse godterikamp. Priskutt og eksponering av godteri i sjokkselgere framfor kassaapparatet, ble møtt med massiv kritikk.

Også i år har noen kjeder, anført av Coop, forsøkt seg med forklaringer om hvorfor smågodt skulle selges for under 40 kroner pr. kilo.

Det er viktig og riktig at vi ser mindre av dette. I et folkehelseperspektiv er butikkenes profilering av sukkerholdige varer, mildt sagt, ukorrekt. Derfor er det interessant at stadig flere aktører i matvarebransjen ser verdien av å profilere sunnhet og godt kosthold.

Røyking ble regulert gjennom politiske vedtak. Skal kampen mot sukker møtes på samme vis? Skal sukkeravgifter økes?

Regjeringen og matbransjen vil gjerne at vi skal unngå nye avgifter og reguleringer. Da må svaret fra matbransjen dreie seg om å ta økt ansvar som bidrag til bedret folkehelse.

Matbransjen kan og må bidra til redusert sukkerforbruk. Derfor er det viktig at bransjen ikke lar seg friste til å friste forbrukerne med billig sukker.

Så får vi heller glede oss over at ulike typer markeringer kan skape andre former for forbruk enn det som helsemessig gir uønskede resultater.